<<

breisjøseter

0 kommentarer
LENGDE
23.7
KM
STIGNING
892
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 0.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 0.1 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1.3 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1.6 km 10.2 km
Sving høyre på Traktorveg 11.8 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 11.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 11.9 km 10.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 22.1 km 1.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 23.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 23.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Sti 23.7 km --
Innsenderen: tor.ultra
Starter i: Neset, Hedmark, NO
Lengde: 23.7 kilometer
Høydeprofil: + 892 / - 892 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent