<<

test2

0 kommentarer
LENGDE
2.0
MILES
STIGNING
522
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Darren Wilkinson
Starter i: Sinober, Oslo, NO
Lengde: 2.0 miles
Høydeprofil: + 522 / - 74 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent