<<

Ski->Moss

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
38.4
KM
STIGNING
362
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta skarpt til høyre på Jernbanesvingen 0.1 km 0.4 km
Ta skarpt til høyre på GangSykkelveg 0.6 km 0.1 km
Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.7 km 0.2 km
Hold venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1.0 km 3.2 km
Hold til høyre 4.2 km 0.1 km
Ta fotgjengertunnelen 4.3 km 0.0 km
Ta til venstre 4.3 km 0.3 km
Fortsett rett frem ut på Haugerudveien 4.7 km 1.5 km
Ta til venstre mot Holstadveien/Rv152 6.1 km 0.0 km
Sving til høyre og inn på Holstadveien/Rv152 6.1 km 0.9 km
Kjør inn i rundkjøringen 7.0 km 0.5 km
Sving til venstre og inn på Hogstvetveien 7.6 km 1.4 km
Ta til høyre for å holde deg på Hogstvetveien 8.9 km 1.7 km
Ta til høyre for å holde deg på Hogstvetveien 10.6 km 2.1 km
Ta til venstre mot Kroerveien 12.7 km 1.2 km
Sving til høyre og inn på Kroerveien 14.0 km 2.8 km
Kjør inn i rundkjøringen 16.7 km 0.0 km
Kjør ut av rundkjøringen på Garderveien 16.8 km 0.3 km
Fortsett på Osloveien/Fv6 17.0 km 0.1 km
Ta til venstre for å holde deg på Osloveien/Fv6 17.1 km 0.8 km
Ta til høyre mot Gamle Mosseveien 17.9 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Gamle Mosseveien 17.9 km 9.4 km
Kjør inn i rundkjøringen 27.3 km 0.0 km
Kjør ut av rundkjøringen på Gamle Mosseveien 27.3 km 1.5 km
Fortsett på Kamboveien 28.9 km 1.7 km
Ta til venstre 30.5 km 0.0 km
Sving til venstre og inn på Osloveien 30.5 km 1.8 km
Hold til høyre for å holde deg på Osloveien 32.3 km 0.9 km
Sving til høyre og inn på Kilsbakken 33.3 km 3.4 km
Fortsett på Verket 36.7 km 0.5 km
Svakt til høyre og inn på Fossen 37.1 km 0.4 km
Ta til høyre for å holde deg på Henrich Gerners gate 37.5 km 0.1 km
Fortsett på Storgata 37.6 km 0.6 km
Sving til venstre og inn på Jernbanegata 38.2 km --
Innsenderen: Bjørn Tore Gullord
Starter i: Ski, Akershus, NO
Lengde: 38.4 kilometer
Høydeprofil: + 362 / - 487 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling