<<

L13_norge på tvers

0 kommentarer
LENGDE
12.4
KM
STIGNING
823
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre i Vestsidevegen for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 0.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 0.5 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 0.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Vestsidevegen 1.0 km 0.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 1.3 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2.2 km 1.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 3.9 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 4.0 km 1.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 5.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.4 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 5.5 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 6.7 km 2.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 9.0 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 9.1 km 1.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 10.1 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 10.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Sti 10.8 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 11.5 km 0.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 12.4 km --
Innsenderen: Marvoraa
Starter i: Våle, Oppland, NO
Lengde: 12.4 kilometer
Høydeprofil: + 823 / - 139 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent