<<

kukollen

0 kommentarer
LENGDE
4.3
KM
STIGNING
216
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Jonas Eriksen
Starter i: Krokstad, Akershus, NO
Lengde: 4.3 kilometer
Høydeprofil: + 216 / - 34 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent