<<

Padletur i Vansjø fra Halvorsrødtangen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
25.5
KM
STIGNING
94
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Du starter starter ved Halvorsrødtangen og padler i idyllisk innsjølandskap inn mellom Gudøya, Tombøya, Burumøya ,Gressøya og Østenrødøya med mange spennende sund. Et eldorado for padling. Turen innover mot Botnerbaugen lang Henæstangen er flott med nærkontakt til kupert landskap.
Vansjø ble ferskvannsinnsjø i overgangen mellom yngre steinalder og bronsealderen. Vansjø er rikt på fortidsminner fra bronsealderen. De viktigste funnene er gjort på Østenrødøya hvor to rikt dekorerte hengekar i bronse og en beltespenne ble funnet i 1926. Jernalderen var en urolig tid og i Vansjø er det funnet rester etter flere bygdeborger blant annet på Burumøya, Østenrødøya og Slottsholmen. Borgene tjente som et tilfluktssted da farer truet og fra borgene var det lett å forsvare seg. Spesielt for bygdeborgen på Slottsholmen er at den ligger på en øy for øvrig den eneste av sitt slag i Østfold.

Inntegnet padletur må sees på som et forslag til rute, men vindretning og andre forhold kan naturligvis medvirke... (mer) til at du må velge annen rute under turen.

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips til opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Oksenøya, Østfold, NO
  Lengde: 25.5 kilometer
  Høydeprofil: + 94 / - 94 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Kajakk / kano, Fiske