<<

Til Store Øyvann

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
29.2
KM
STIGNING
633
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sykkeltur til store Øyvann ut fra Sande i Vestfold.

Det meste av sykkelturen går på grusveier i Vestmarka. Underlaget er for det meste veldig bra, men et parti på 5-600 meter ved Grytebakke går på en sti det kan være vanskelig å sykle på. Totalt sett er dette en veldig fin sykkeltur som det anbefales å prøve.
Jeg velger å begynne turen fra 4-H gården ved Klevjerhagen, et godt stykke nord i Sande. Driverne av gården er hyggelige, og åpner for parkering på avmerket område rett før gården (venstre side av veien). Man kan også begynne turen i Sande sentrum, noe som utvider runden med til sammen tre kilometer.

Turen følger veien som går rett gjennom tunet på gården. Veien virker veldig privat, men fortsetter forbi ett par hus før det er slutt på asfalten. Veien ender ved en grind, og vi kommer til et sted en må passe godt på hvor en fortsetter. Vi velger den midtre stien, og følger et gjerde inn i skogen.

Nå er vi på en sti som er svært utfordrende å sykle på. Her ville det vært enklere å... (mer) sykle runden motsatt vei, slik at en kunne syklet ned stien. Jeg tror likevel at det totalt sett for turen er lettere å gå noen hundre meter opp bakkene.

Etter noen hundre meter kommer vi inn på en skogsvei, men den er også noe utfordrende å sykle på. En terrengsykkel er å anbefale, men det varer bare to kilometer før vi kommer inn på en grusvei med god standard.

Det går jevnt oppover Gutudalen, uten at det er spesielt bratt. Ved Sag-Gravdal er det et fint småbruk hvor man kan la seg friste til en liten rast i bakken. Vi finner flere gode rasteplasser lenger opp i heia. Flere tjern og småvann passerer på vår vei. Det meste av turen går gjennom fredelige områder i vakker natur.

Vær litt oppmerksom ved de to første kryssene etter Sag-Gravdal. Det er fort gjort å sykle feil her. Det samme ved Dammyra og Vesle Jøranvann.

Vi er nå inne i et område hvor motstandsbevegelsen trente på sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten. Et monument er reist til minne om Vestskogjegerne, og et informasjonsskilt kan fortelle litt om hvor de lå og hva de trente på. Her tok de i mot fallskjermslipp, og området var utgangspunkt for sabotasjeaksjoner mot fienden.

Etter Øyvannet begynner de tidvis bratte utforkjøringene. Enkelte partier er nokså bratte, og det kan være utfordrende å kjøre på løs grus i stor fart. Spesielt partiet forbi Munken er bratt. Jeg vil tro det er tyngre å sykle opp disse bakkene enn å sykle opp stien fra Klevjerhagen.

Når vi passerer motorveien kan de som begynner i Sande sentrum ta til høyre, mens vi som skal til Klevjerhagen tar til venstre. Veien videre går på smale, men koselige, asfaltveier. Vi passerer flere gårdsbruk på vår etappe tilbake til Klevjerhagen.

Kilde: http://hub-biking.no
Forfatter: Erlend Larsen
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre på Klevjerveien 0.1 km 0.7 km
Ta til venstre på Grytebakke 0.8 km 1.0 km
Hold høyre på Sti 1.7 km 0.0 km
Ta til venstre på Traktorveg 1.7 km 0.0 km
Ta til høyre på Sti 1.8 km 0.3 km
Ta til venstre på Traktorveg 2.0 km 0.7 km
Fremme ved målet, på høyre side 2.7 km 5.3 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 8.0 km 4.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 12.2 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 12.5 km 2.2 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 14.7 km 8.7 km
Ta skarpt til venstre på Gallebergveien 23.3 km --
Innsenderen: SykkelStien.info
Starter i: Klevjerhagen, Vestfold, NO
Lengde: 29.2 kilometer
Høydeprofil: + 633 / - 637 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Terrengsykling