<<

Sørfugløya

0 kommentarer
LENGDE
0.4
KM
STIGNING
231
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Tom turgåer
Starter i: Stortinden, Troms, NO
Lengde: 0.4 kilometer
Høydeprofil: + 231 / - 2 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent