<<

Trp

0 kommentarer
LENGDE
8.4
KM
STIGNING
104
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.1 km
Hold venstre på Sti 0.1 km 0.3 km
Fremme ved målet, på høyre side 0.4 km 0.0 km
Avreise Location 2 0.4 km 0.0 km
Fortsett sør på Sti 0.4 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 0.7 km 2.0 km
Ta til høyre for å bli på Sti 2.7 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 2.8 km 1.8 km
Ta til høyre for å bli på Sti 4.6 km 1.3 km
Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 5.9 km 0.9 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 6.7 km 0.7 km
Hold høyre for å bli på Sti 7.4 km 0.1 km
Hold venstre på Traktorveg 7.5 km 0.1 km
Ta til høyre på Sti 7.6 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 7.8 km 0.6 km
Ta til venstre på Almenningsvegen 8.4 km 0.0 km
Ta skarpt til høyre på Sti 8.4 km --
Innsenderen: Hersan
Starter i: Grøsåkervangen, Akershus, NO
Lengde: 8.4 kilometer
Høydeprofil: + 104 / - 165 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent