<<

Holmenkollen Rulleskirenn

0 kommentarer
LENGDE
21.9
KM
STIGNING
470
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Fremme ved målet, på venstre side 0.5 km 0.0 km
Avreise Location 2 0.5 km 0.0 km
Fortsett nordvest på Sørkedalsveien 0.5 km 15.4 km
Ta til høyre på Sti 15.9 km 0.1 km
Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 16.0 km 0.2 km
Hold høyre på Sørkedalsveien 16.1 km 0.3 km
Ta til venstre på Ankerveien 16.5 km 0.1 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 16.6 km 0.0 km
Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje 16.6 km 0.2 km
Hold venstre på Ankerveien 16.8 km 2.0 km
Ta til venstre på Holmenkollveien 18.7 km 0.5 km
Hold høyre på GangSykkelVegSenterlinje 19.2 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 19.3 km 0.1 km
Ta til høyre på Holmenkollveien 19.4 km 0.1 km
Ta til høyre ved Oberst Angells vei for å bli på Holmenkollveien 19.5 km --
Innsenderen: Thomas Bergstrøm
Starter i: Skuggen, Oslo, NO
Lengde: 21.9 kilometer
Høydeprofil: + 470 / - 295 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei