<<

2014 utkast 1

0 kommentarer
LENGDE
65.9
KM
STIGNING
1917
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 0.0 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på Sti 0.3 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 0.5 km 0.2 km
Ta til venstre for å bli på Sti 0.7 km 0.2 km
Ta til venstre for å bli på Sti 0.9 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på Sti 0.9 km 0.9 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 1.9 km 6.6 km
Ta skarpt til høyre på Sti 8.5 km 0.4 km
Ta til venstre for å bli på Sti 8.9 km 1.3 km
Ta til høyre ved Sti for å bli på Sti 10.1 km 0.9 km
Hold høyre på VegSenterlinje 11.0 km 0.1 km
Ta til venstre ved Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 11.1 km 0.8 km
Hold høyre på Sti 12.0 km 1.5 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 13.4 km 0.7 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 14.2 km 1.1 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 15.2 km 4.2 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 19.4 km 0.7 km
Ta til høyre på Traktorveg 20.1 km 2.3 km
Hold høyre på Sti 22.4 km 0.5 km
Hold høyre på Traktorveg 22.9 km 0.6 km
Fortsett ved Traktorveg for å bli på Traktorveg 23.5 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Traktorveg 23.6 km 0.1 km
Hold venstre på Sti 23.7 km 1.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 25.0 km 2.1 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 27.1 km 1.6 km
Fortsett ved Sti for å bli på Sti 28.7 km 0.5 km
Hold venstre på Traktorveg 29.2 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre på Sti 29.3 km 0.0 km
Ta til høyre på Traktorveg 29.3 km 0.1 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 29.5 km 0.6 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 30.1 km 3.7 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 33.8 km 2.3 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 36.1 km 2.5 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 38.6 km 1.3 km
Hold venstre på Sti 39.9 km 0.6 km
Hold høyre på VegSenterlinje 40.5 km 1.3 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 41.8 km 2.5 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 44.3 km 0.1 km
Ta til venstre på Sti 44.5 km 0.4 km
Hold venstre på Traktorveg 44.9 km 0.1 km
Ta til høyre på Sti 45.0 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 45.2 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på Sti 45.3 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 45.4 km 1.3 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 46.7 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på Sti 46.7 km 3.8 km
Fremme ved målet, på venstre side 50.5 km 0.0 km
Avreise Location 2 50.5 km 0.0 km
Fortsett sørøst på Sti 50.5 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 50.8 km 0.1 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 50.9 km 0.2 km
Hold venstre på Sti 51.1 km 0.6 km
Ta til venstre for å bli på Sti 51.7 km 0.2 km
Hold høyre for å bli på Sti 51.9 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på Sti 51.9 km 3.0 km
Ta til venstre for å bli på Sti 54.9 km 0.2 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 55.1 km 0.9 km
Ta til høyre på Sti 56.0 km 1.2 km
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 57.3 km 2.9 km
Ta skarpt til høyre ved Nordmarkveien for å bli på VegSenterlinje 60.2 km 0.5 km
Ta til venstre på Sti 60.7 km 0.4 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 61.0 km 3.0 km
Ta til høyre på GangSykkelVegSenterlinje 64.1 km 0.9 km
Ta til venstre på Sti 65.0 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på Sti 65.0 km 0.2 km
Ta til høyre for å bli på Sti 65.2 km 0.2 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 65.5 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Sti 65.6 km 0.3 km
Ta til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 65.9 km --
Innsenderen: Vigdis Johnsen
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 65.9 kilometer
Høydeprofil: + 1917 / - 1917 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent