<<

Ravnsjøhytta fra Sæbyvannet

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2.0
KM
STIGNING
71
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Kjør FV. 282 til parkeringsplass ved Sæbyvannet. Herfra går du et lite stykke langs veien til skarp sving ved enden av Sæbyvannet hvor du følger Folkestien mot Ravnsjøen. Turen går i frodig landskap fram til idyllisk plass ved Ravnsjøen med flotte svaberg.
Du går videre på sti som snor seg i landskapet i ulendt terrreng langs vannet hvor det flere steder er sportegn etter beveren som holder til ved Ravnsjøen. Du passerer rester etter Fjellhytta hvor det i dag bare er grunnmuren etter det som en gang var en husmannsplass til gården Gunnerød. Stien går herfra rett østover langs Røilheimjordet ut til Fjellveien som følges sørover til småbruket Fjell og Ravnsjøhytta.
Ravnsjøhytta var den første hytta til DNT Vansjø og åpnet dørene 14. september 2013.
Du får en fin rundtur hvis du tilbake til Sæbyvannet følger Fjellveien nordover i retning Svinndal sentrum.
Etter passering av en veibom ved Klengstua går du ca. 100 meter fram til en vedplass ved Hjulstad hvor blåmerket sti følges tilbake ... (mer)til Sæbyvannet.

Ravnsjøhytta:
http://vansjo.turistforeningen.no/

For mer detaljer og flere turer i Våler:
www.valer-of.kommune.no/artikler/valerturkart

Ordføreren i Våler har vært på tur i Ville vakre Våler. Se reisebrevene hans:
http://www.valer-of.kommune.no/reisebrev-nr-11
http://www.valer-of.kommune.no/reisebrev-nr-22

DNT-Vansjø:
http://vansjo.turistforeningen.no/

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

  veiviser Lengde Etappe
  Fremme ved målet, på høyre side 0.3 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Berget, Østfold, NO
  Lengde: 2.0 kilometer
  Høydeprofil: + 71 / - 35 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur