<<

minirunde på ca 3 km

0 kommentarer
LENGDE
2.7
KM
STIGNING
74
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Hold høyre på Fagerborggata (VegSenterlinje) 0.3 km 0.2 km
Ta til venstre på Pilestredet (VegSenterlinje) 0.5 km 0.7 km
Ta til venstre på Ullevålsveien (VegSenterlinje) 1.2 km 0.1 km
Ta til venstre på Fagerborggata (VegSenterlinje) 1.3 km 0.0 km
Hold venstre på Blindernveien (Kjørebane) 1.4 km 0.1 km
Hold venstre på Wilhelm Færdens vei (Kjørebane) 1.5 km 0.4 km
Ta skarpt til høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.9 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1.9 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.0 km 0.0 km
Stopp ved Location 2, på høyre side 2.0 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.0 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.1 km 0.2 km
Ta til høyre ved Sti for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2.3 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre på Suhms gate (VegSenterlinje) 2.4 km --
Innsenderen: heddebull
Starter i: Fagerborg, Oslo, NO
Lengde: 2.7 kilometer
Høydeprofil: + 74 / - 71 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent