<<

Avstikker til Refsnes Gods fra "Munch-stien"

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.0
KM
STIGNING
7
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Munchstien snor seg gjennom kulturlandskapet på Søndre Jeløy hvor allèene, steingjerdene, de store herregårdene og hageanleggene er de dominerende trekk i landskapet. Kulturhistorisk har dette sin bakgrunn i at gårdseiendommene på 17- og 1800 tallet ble kjøpt opp av rike byfamilier og embetsmenn. Eiendommene ble så bygd ut til landsteder med parkanlegg og alléer.
Det anbefales en avstikker fra Munchstien til Refsnes hvor Refsnes gods. Etter passering Kubberød følges Tronvikveien/Bergersborgveien til Refsnes Gods hvor du kan se originale Munch kunstverk og kanskje ta en bedre lunch eller overnatting?
Les mer om Refsens Gods:http://www.refsnesgods.no/ Hotellet har en vakker beliggenhet på Jeløys vestside mot Oslofjorden, og det praktfulle utsyn, har nok gjort meget til at Refsnes Gods er blitt vist så stor interesse opp gjennom årene. Særlig har vel landskapet og den særegne vegetasjonen lokket til seg mange, også store kunstnere som Edward Munch, Peder Balke, Hans Gude og andre.
En tu... (mer)r til Refsnes Gods kan også kombineres med turer på Kyststien: http://www.lommekjent.no/ruter/1762940 som ligger et steinkast fra hotellet og på Rambergnebba: http://www.lommekjent.no/ruter/1763900 og Rambergåsen hvor du får flott utsyn over landskapet som inspirerte Munch.

Kyststien, ferdselsregler m.m: http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta skarpt til venstre for å bli på Kjørebane 0.0 km 0.0 km
  Hold venstre på Tronvikveien (VegSenterlinje) 0.0 km 0.0 km
  Ta til høyre på Bergersborgveien (Kjørebane) 0.0 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Bergersborgveien (VegSenterlinje) 0.1 km 0.4 km
  Fortsett på Refsnesalleen (VegSenterlinje) 0.4 km 0.3 km
  Hold høyre på GangSykkelveg 0.8 km 0.0 km
  Hold høyre på Refsnesalleen (VegSenterlinje) 0.8 km 0.1 km
  Hold venstre på Godset (VegSenterlinje) 0.9 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Reier, Østfold, NO
  Lengde: 1.0 kilometer
  Høydeprofil: + 7 / - 21 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur