<<

Frognerseteren til Kikutstua

0 kommentarer
LENGDE
13.7
KM
STIGNING
302
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: paberge
Starter i: Frognerseteren, Oslo, NO
Lengde: 13.7 kilometer
Høydeprofil: + 302 / - 364 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent