<<

Skansebakken - Løvlia

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
15.6
KM
STIGNING
542
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Via Smedmyrkoia og Kjagdalen
veiviser Lengde Etappe
Fortsett på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 0.4 km 3.2 km
Ta skarpt til venstre på Lysedammene - Otertjern - Langtjern 3.5 km 0.2 km
Ta til venstre på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 3.7 km 2.9 km
Ta til høyre på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 6.7 km 6.0 km
Ta til venstre på Søndre Heggelivann - Heggelia - Gagnumseter [over vannene] 12.7 km 0.1 km
Fortsett på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 12.7 km 0.1 km
Ankom på Location 2, på venstre side 12.8 km 0.0 km
Avreise Location 2 12.8 km 0.0 km
Kjør tilbake mot nordøst på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 12.8 km 0.1 km
Fortsett på Søndre Heggelivann - Heggelia - Gagnumseter [over vannene] 12.9 km --
Ankom på Location 2, på høyre side 0.0 km --
Avreise Location 2 0.0 km --
Fortsett mot vest på Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia 0.0 km --
Hold høyre på Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.0 km 0.5 km
Ta til høyre på Grenadertraseen Løvlia - Kikut 16.5 km --
Innsenderen: Øystein S
Starter i: Lyse, nedre, Oslo, NO
Lengde: 15.6 kilometer
Høydeprofil: + 542 / - 170 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Langrenn