<<

Kyststien Råde- Tur ved Tomb

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2.6
KM
STIGNING
45
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Rett etter Krogstad bro går det en flott avstikker fra kyststien i landskapet ved Tomb. Avstikkeren går gjennom det vakre hageanlegget ved Tomb videregående skole. Fra mellomalderen var Tomb Herregård adelig setegård. Gårdsnavnet har variert fra Thufn i 1299 og fram til dagens Tomb. Gården har opp gjennom årene hatt eiere og besøkende som har tilhørt de mest prominente - fra hærførere til biskoper og konger. Ikke bare fra Norge, men også andre land.

Gården var nok på sitt største og mektigste fra 1681 - 1850. Den omfattet i den perioden ca. halvparten av gårdene i Råde, samt eiendommer i Onsøy, Svinndal, Glemmen og vestre Fredrikstad.

I hageanlegget til Tomb videregående skole finner du en rosehage med ca.350 forskjellige roseslag : http://www.tomb.no/index.php?kat_id=46. Hagen ble anlagt i 1990. Alle sortene er merket med navn. Hagen er ment å være en levende rosekatalog og er alltid åpen for publikum.
Midt i parken finner du også Råde Kunstforening sitt galleri, i det gamle kornma... (mer)gasinet fra 1840-tallet:
http://www.rade.kunstforening.net/

Kyststien går helt inn til Jerndalen hvor det er parkeringsplass og informasjon om stisystemet "Tombløypa" med opplevelser. Her på grensen mellom Råde og Fredrikstad var det skogbrann i 2008. Deler av brannområdet, ca. 400 dekar, er i dag lagt ut til barskogreservat.

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips til opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til høyre på Saltnesveien (VegSenterlinje) 0.1 km 0.0 km
  Ta til venstre på Tombveien (VegSenterlinje) 0.2 km 0.1 km
  Hold høyre på VegSenterlinje 0.2 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 0.3 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Haga, Østfold, NO
  Lengde: 2.6 kilometer
  Høydeprofil: + 45 / - 30 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur