<<

Tur til Vestre Nes

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.8
KM
STIGNING
6
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Du kan starte ved Nesbukta hvor det er parkeringsplass. Turen går i blandingsskog med klippe-, stein- og sandstrender og preges av åpen furuskog på grunnlendt og tørr mark. Om våren blomstrer blåveisen rikt flere plasser i området.
Vegetasjonen er ellers preget av næringsrikt jordsmonn og et varmt sommerklima.
Geologisk ligger Jeløy i Oslofeltet. Dannelsen av Oslofeltet startet ved slutten av karbon- begynnelsen av permtiden ved at store deler av området sank inn eller ble bøyd ned.
Samtidig med innsynkningen av Oslofeltet trengte lavamasser fram i forkastningssonene og fra andre tilførselskanaler. Lavaen la seg utover eldre bergarter på Jeløy og tilgrensende områder i Østfold.
I tidligere tider var det stor steinbrytervirksomhet i området. Så seint som fram til 1920 var det 4-5 steinhoggere i arbeid.
Steinen ble transportert med hest og kjerre til Katteberget. Her ble det den lastet om bord i jekter.

Turen går på turvei som ikke er merket men informasjonstavler på parkeringsplassene ... (mer)viser stier du kan vandre i tillegg til beskreven rute.

Kyststien, ferdselsregler m.m: http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre for å bli på Traktorveg 0.8 km 0.3 km
  Fortsett på Sti 1.2 km 0.6 km
  Ta skarpt til venstre på Traktorveg 1.8 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 1.8 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Nes, Østfold, NO
  Lengde: 1.8 kilometer
  Høydeprofil: + 6 / - 8 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Fiske, Barnevogn, Løpe