<<

Kyststien Råde - Tur til Oven

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.4
KM
STIGNING
103
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Kyststien går i natur og kulturlandskap langs kysten, vekselvis i strandsonen og i landskapet bakenfor. Fra Fuglevik går den over til Ovenhalvøya hvor stien har en egen sløyfe (kvalitetsstrekning), samt avstikker til Hestholmen. Her er det fine natur og kulturopplevelser.

Oven er ei halvhøy med veiforbindelse og stikker ut mellom Kurefjorden og Krogstadfjorden. Kyststien snor seg mellom hytter og mange caravanplasser som det er tett av. Stien går forbi friområder og badestrendene Husebystranda, Storesand og Fristranda, samt til stranda på Hestholmen.

Den største stranda er Husebystranda med en strandlinje på nesten 500 meter. På Husebystranda vokser Strandtorn som er en sjelden plante (rødlistet). Rundt planten er det satt en steinring for å markere stedet. Det er faktisk bare dette eksemplaret som vi har igjen som blomstrer årlig på østsiden av Oslofjorden.

Storesand har en bred, sørvendt og fin badestrand. Stranden er omgitt av vakker vegetasjon med flott furuskog bak stranda.

Fri... (mer)stranda er et smalt lite vestvendt strandparti.

Den ytterste delen av Oven heter Hestholmen hvor det ligger en fin badeplass. Hesteholmen er på ca. 30 dekar med parkeringsplass.

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips til opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta skarpt til venstre for å bli på Svartskjær 0.7 km 0.1 km
  Ta til venstre for å bli på Svartskjær 0.9 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 0.9 km 3.5 km
  Ta skarpt til venstre ved Ovenveien for å bli på VegSenterlinje 4.3 km 0.3 km
  Fremme ved målet, på venstre side 4.6 km 1.9 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 6.5 km 0.2 km
  Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 6.7 km 0.2 km
  Ta skarpt til høyre ved Storesand for å bli på VegSenterlinje 6.9 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 6.9 km 0.4 km
  Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 7.3 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 7.3 km 0.2 km
  Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 7.5 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Åven, Østfold, NO
  Lengde: 8.4 kilometer
  Høydeprofil: + 103 / - 95 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Fiske