<<

Kyststien gjennom Råde

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
20.5
KM
STIGNING
192
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Kyststien i Råde kommune går i natur og kulturlandskapet langs kysten, vekselvis i strandsonen og i landskapet bakenfor. I Råde er kyststien ca. 32 km med rundsløyfer og avstikkere.
I sør starter stien i Saltnes ved kommunegrensen mot Fredrikstad og følger småveier i boligområdene nordover til Makrellrød. Videre til båthavnen innerst i Krogstadfjorden hvor en avstikker går gjennom parken på Tomb videregående skole til Jerndalen, hvor kyststien er koblet på Tombløypa.
Hageanlegget på Tomb er vakkert med dammer og romantiske hvite broer. En rosehage ble anlagt i 1990 med ca. 350 forskjellige roseslag: http://www.tomb.no/index.php?kat_id=46
I parkområdet finner du også Råde Kunstforening sitt galleri, i det gamle kornmagasinet fra 1840-tallet:
http://www.rade.kunstforening.net/
På vestsiden av Krogstadfjorden følger kyststien veiene i hyttefeltene og så inn i natur og kulturlandskapet ved Akersbekken og Røstad. Ved Akersbekken anla Tomb herregård et sagbruk tidlig på 1800-tallet. Driften... (mer) tok antagelig slutt rundt 1850. I dag er det bare små rester igjen av sagbruket.

Saltholmen har en spennende historie knyttet til kystkulturen og attraktive naturkvaliteter. Strandsittere i Saltnes livnærte seg på fiske, hvalfangst, redskapstilvirkning og i eldre tid av saltutvinning. Innerst i Krogstadfjorden ligger gamle husmannsplasser og det gamle ladestedet på Krogstad. Ladestedet hadde mange anløp av hollandske skuter helt tilbake til slutten av 1500-tallet.

Ovenhalvøya har attraktive friområder og badeplasser.
Krogstadfjorden og Kurefjorden har naturreservater med et meget rikt fugleliv.

Nordvest i kyststien ved Gammelsrød ligger Tasken naturreservat som ble opprettet i 2009. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med særlig betydning for biologisk mangfold med flere sjeldne arter, samt spesiell naturtype i form av en edelløvskog med tilhørende plante og dyreliv.

Kyststien har spennende avstikkere til: Ovenhalvøya:http://www.lommekjent.no/ruter/1764797 Tasken:http://www.lommekjent.no/ruter/1764607 - Tomb: http://www.lommekjent.no/ruter/1764948

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips til opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Fortsett på Tasken (VegSenterlinje) 0.8 km 4.6 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 5.4 km 0.3 km
  Fortsett på VegSenterlinje 5.7 km 0.1 km
  Ta til venstre på Sti 5.8 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 5.8 km 0.1 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 5.8 km 0.1 km
  Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 5.9 km 6.0 km
  Ta til venstre på Saltnesveien (VegSenterlinje) 11.9 km 0.6 km
  Ta skarpt til venstre for å bli på Krogstadveien (VegSenterlinje) 12.5 km 0.2 km
  Fortsett på VegSenterlinje 12.7 km 1.3 km
  Ta til venstre for å bli på Nystedveien (VegSenterlinje) 13.9 km 2.1 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 16.1 km 0.0 km
  Ta til venstre ved Saltnesveien for å bli på VegSenterlinje (Saltnesveien) 16.1 km 0.4 km
  Hold høyre på Kløfteneveien (VegSenterlinje) 16.4 km 0.6 km
  Hold høyre på Gamleveien (VegSenterlinje) 17.0 km 0.2 km
  Ta til venstre på Odalsveien (VegSenterlinje) 17.2 km 0.1 km
  Ta til venstre på Gamleveien (VegSenterlinje) 17.3 km 0.1 km
  Ta skarpt til venstre for å bli på Gamleveien (VegSenterlinje) 17.4 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Gamleveien (VegSenterlinje) 17.4 km 1.1 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 18.5 km 0.2 km
  Fortsett på Traktorveg 18.6 km 1.5 km
  Hold høyre for å bli på Saltholmveien (VegSenterlinje) 20.2 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Viersholmen, Østfold, NO
  Lengde: 20.5 kilometer
  Høydeprofil: + 192 / - 192 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur