<<

Kikut-Løvlia-Sollihøgda-Asker

0 kommentarer
LENGDE
62.9
KM
STIGNING
1272
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Grenadertrase. Kan gjøres noe kortere ved å gå scoterløypa over Vesleflåtan.
Innsenderen: El Condor Pasa
Starter i: Kikutstua, Oslo, NO
Lengde: 62.9 kilometer
Høydeprofil: + 1272 / - 1492 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent