<<

Kyststien Råde - Tur til Tasken

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.1
KM
STIGNING
30
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen starter ved parkering på veien til Helgerød. Kyststien går fram til Tasken i skogsterreng. Stien går forbi et gammelt våpenverksted som ble etablert av MILORG under siste verdenskrig. Våpenhulen ved Tasken sto ferdig i 1943. På det meste ble det lagret håndvåpen, sprengstoff og utstyr til mellom 200 og 300 mann i hulen. Det ble også foretatt reparasjoner av våpen.

Rett etter passering av gården Søndre Tasken er det en liten avstikker fra kysttien fram til en bronsealderrøys.

Videre går Kyststien går gjennom løvskogområde og hyttefelt. Underveis passeres en husmannsplass som første gang er nevnt i 1807. Plassen ble antagelig lagt ned i 1869 og grunnmuren kan ennå sees.
Når du kommer ut ved Taskentangen er det panoramautsikt utover Kurefjorden.
Etter rundturen på Taskentangen anbefales en avstikker til Tasken naturreservat som ligger lenger nord langs kyststien.

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips til... (mer) opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til høyre på Tasken 0.7 km 0.1 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 0.8 km 1.3 km
  Fremme ved målet, på venstre side 2.0 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Helgerød, Østfold, NO
  Lengde: 3.1 kilometer
  Høydeprofil: + 30 / - 45 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur