<<

Padletur rundt Dillingøya - Vansjø

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
12.7
KM
STIGNING
35
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Med en strandlinje på over 200 km er Vansjø en av Norges største innsjøer. Vansjø er juvelen som forener alle kommunene i regionen. Vansjølandskapet er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund som innbyr til friluftsliv og naturopplevelse. Ved Vansjø kan du vandre på turveier og skogstier. Her er det rikelig muligheter til å få storfisk på kroken. Innsjøen innbyr til bruk av kajakk og kano.

Turen starter ved Hotell Viken Vansjø på Dillingøy som ligger i Moss kommune og er Vansjøs største øy. Arealet er på ca. 5 km². Navnet Dillingøy skriver seg fra plantenavnet dille/dilla eller dylle/dylla (Sonchus arvensis) eller åkerdylle, som er det norske navnet. Dillingøy ble bosatt allerede i eldre jernalderen (perioden fra 400 e. Kr. og fremover mot 500 e. Kr.) ved rydding av Dillingøy gård som ligger i nordenden av øya. I løpet av 1700- og 1800-åra ble det ryddet fem husmannsplasser under Dillingøy gård.Ved århundreskiftet ble det startet en torvstrøfabrikk på Dillingøya. De store myrene som d... (mer)ekker de midtre delene av øya ble grøftet og torvskjæring tok til. Torvstykkene ble lagt til tørk på myra.

Dillingøy ligger i Moss kommune, men med veiforbindelse igjennom Våler kommune.
På Dillingøya ligger "Viken Hotell Vansjø" med flotte fasiliteter for gjennomføring av kurs og konferanse for grupper opp mot 100 personer.
"Viken Hotell Vansjø" er et flott utgangspunkt for turer i Vansjø.
På Viken Hotell har de en rikholdig meny av aktiviteter. Våre kurs og konferanse gjester kan velge blant utfordrende team-oppgaver, gocart, paintball, kanopadling, båtturer, fiske og fiskekonkurranser, badstue og mye mye mer. Hva med presisjonskjøring med gravemaskin?

For mer informasjon:
http://www.viken-hotell.no/

Inntegnet padletur må sees på som et forslag til rute, men vindretning og andre forhold kan naturligvis medvirke til at du må velge andre ruter under turen.

Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold


  Innsenderen: Moss
  Starter i: Bjerkeli, Østfold, NO
  Lengde: 12.7 kilometer
  Høydeprofil: + 35 / - 35 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fiske, Kajakk / kano