<<

Vestmarksetra - Langåsen - Mikkelsbonn - Damvann - Furuholmen - Vestmarksetra

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
14.1
KM
STIGNING
298
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turens utgangspunkt er innerst på den øverste parkeringsplassen på Franskleiv ved Vestmarksetra. Her starter vi på løype 331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen, og kommer fort inn på Grønlandsveien. Etter noen hundre meter starter stigningene oppover mot Stovivollen - de er seige, men ikke brattere enn at man kommer opp i diagonalgang. Stovivollen er en idyllisk setervoll og et fint sted for en liten pust i bakken før man går løs på den siste kilometeren med stigning mot Langåsen.
Nå har vi gjort unna veldig mye stigning og befinner oss 180 høydemeter over turens utgangspunkt, så heretter er det bare gøy å gå! I krysset på Langåsen tar vi til høyre, utfor bakkene mot Svartvann, der et løypekryss ved Kristoffersbonn kommer brått på. Vi tar hardt til venstre og fortsetter på en skyggefull, men bred og fin løype som bølger seg gjennom terrenget på sørsiden av Svartvann. De siste meterne inn mot Mikkelsbonn går det opp et par kneiker der skogen i tillegg er tett. Her kan det være litt b... (mer)øss eller snaut med sne tidlig i sesongen. På Mikkelsbonn er det servering i helgene gjennom hele vinteren.
Turen fortsetter fra Mikkelsbonn mot Damvann, først over nok en flott og åpen myr, deretter gjennom kupert skogsterreng. I krysset ved Damvann tar vi løypen til venstre (løype 330), mot Rudsmyr og Furuholmen, trolig en av de aller minst brukte løypene i Vestmarka. Her kommer tre ganske bratte, men korte og ikke spesielt skumle utforbakker, før løypen flater ut på en skogsbilvei. Etter omtrent en kilometer på denne veien, ved Jongsmyr, møter vi den såkalte «Myrløypa» fra Mikkelsbonn til Furuholmen. Før 2010-sesongen ble denne løypen utvidet fra Rudsmyr og ned mot Semsmåsan, slik at det er plass til et skøytespor i midten. At løypen nå er bredere, har også bedret sneforholdene betraktelig. Vi fortsetter over myrene mot Semsmåsan og videre i flatt terreng langs Vestmarkveien mot Furuholmen, som er siste mulighet for servering på turen.
Fra Furuholmen finnes det minst fire måter å komme seg til Vestmarksetra på, men den korteste og greieste traseen er å følge den «gamle» klassiskløypen ned til Askersetra og ta til venstre inn i lysløypen der. Nå følger turens siste fine utforkjøringer, men husk at vi skal ta en skiltet avstikker til venstre et par hundre meter før slutten av lysløypen. Den bringer oss over Vestmarkveien igjen og tilbake til utgangspunktet øverst på parkeringsplassen på Franskleiv.
Et alternativ for den som er ivrig på noen ekstra kilometer i flotte og lite trafikkerte løyper, er å holde til høyre i krysset ved Kristoffersbonn og gå motsols rundt selve Svartvann. Løype 34 går til veidelet øverst i Syljudalen, og løype 33 går videre over de åpne myrområdene ved Ormekollen, før den ender på Mikkelsbonn. Turen blir da drøyt to kilometer lengre enn ved å gå rett mot Mikkelsbonn som beskrevet over.
God tur!

Kilde: Skiforeningen
  veiviser Lengde Etappe
  Ta skarpt til høyre på Vestmarksetra - Bruåsen - Grønland 0.3 km 0.7 km
  Ta til høyre på Vestmarksetra - Stovivollen - Svartvann - Mikkelsbonn [Grønlandsveien] 0.9 km 3.2 km
  Ta til høyre på Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 4.1 km 1.0 km
  Ta skarpt til venstre på Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 5.1 km 1.2 km
  Ta til høyre på Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 6.3 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på Damvann - Mikkelsbonn 6.3 km 0.5 km
  Hold venstre for å bli på Damvann - Mikkelsbonn 6.8 km 1.6 km
  Ta til venstre på Furuholmen - Rudsmyr - Damvann 8.4 km 1.6 km
  Hold høyre på Furuholmen - Jongsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 10.0 km 0.4 km
  Ta til høyre ved Furuholmen - Rudsmyr - Damvann for å bli på Furuholmen - Jongsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 10.4 km 1.1 km
  Ta til venstre ved Furuholmen - Sandungen N/Furuholmen - Rudsmyr - Damvann for å bli på Furuholmen - Jongsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 11.5 km 0.1 km
  Hold høyre på Furuholmen - Sandungen N 11.6 km 0.8 km
  Fortsett på Semsvannet - Tveiter - Furuholmen 12.4 km 0.2 km
  Fortsett på Vestmarksetra - Furuholmen 12.6 km 1.3 km
  Ta skarpt til venstre på Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 13.9 km 0.1 km
  Ta skarpt til høyre ved Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra/Vestmarksetra - Furuholmen for å bli på Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 14.0 km 0.1 km
  Fortsett på Tanum - Kattås - Vestmarksetra 14.1 km --
  Innsenderen: Tom turgåer
  URL: http://www.skiforeningen.no
  Starter i: Vestmarksetra, Akershus, NO
  Lengde: 14.1 kilometer
  Høydeprofil: + 298 / - 311 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Langrenn