<<

Pilegrimsleden gjennom Moss

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
9.8
KM
STIGNING
148
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Det nordligste målet for pilegrimsvandringene i Europa var i middelalderen Nidaros, dagens Trondheim. Målet var Olav den Helliges grav.
Langs stier og vegfar, gjennom ulendt terreng og høyt til fjells tok folk seg frem til stedet hvor der Olavsskrinet ble oppbevart. Pilegrimsvandringene fikk et stort omfang.
Dagens pilegrimsled har som mål å gi vår tids vandrer et bilde av hva middelalderens pilegrimer opplevde på sin ferd mot Nidaros. Ferden går langs gamle dokumenterte veifar når disse lar seg bruke. Leden bindes sammen av stedsnavn og kulturminner som har tilknytning til pilegrimenes vandringer.

Du finner mer informasjon om pilegrimsledene på http://pilegrimsleden.no/

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre på Kulpeåsen 0.3 km 0.5 km
  Hold høyre på Wankels vei 0.8 km 0.1 km
  Fremme ved målet, på venstre side 0.9 km 0.3 km
  Ta til høyre på Marinabakken 1.3 km 0.3 km
  Fremme ved målet, på venstre side 1.6 km 0.8 km
  Fremme ved målet, på venstre side 2.4 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 2.4 km 0.2 km
  Ta til venstre på Skolebakken 2.6 km 0.0 km
  Ta til venstre på Osloveien 2.6 km 0.1 km
  Fremme ved målet, på venstre side 2.7 km 2.4 km
  Ta til høyre på Falkeveien 5.1 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 5.1 km 0.5 km
  Fremme ved målet, på venstre side 5.6 km 0.2 km
  Ta til høyre på Osloveien 5.8 km 0.3 km
  Ta skarpt til venstre på Verket 6.1 km 0.0 km
  Ta til venstre på Moss Verk 6.1 km 0.4 km
  Fremme ved målet, på høyre side 6.5 km 0.1 km
  Ta til venstre på Bjerget 6.6 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på høyre side 6.6 km 0.3 km
  Ta til venstre på Kongens gate 6.8 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 6.9 km 0.0 km
  Ta skarpt til venstre på Dronningens gate 6.9 km 0.1 km
  Ta skarpt til venstre på GangSykkelveg 7.0 km 0.3 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 7.3 km 0.0 km
  Ta til venstre på Kirkegata 7.3 km 0.2 km
  Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 7.5 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 7.6 km 1.7 km
  Ta til høyre for å bli på Ringveien 9.3 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på venstre side 9.3 km 0.3 km
  Ta til venstre på Bakkeveien 9.6 km 0.1 km
  Ta til venstre på Norrønaveien 9.7 km --
  Innsenderen: Moss
  URL: http://pilegrimsleden.no/
  Starter i: Brevik, Akershus, NO
  Lengde: 9.8 kilometer
  Høydeprofil: + 148 / - 153 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur