<<

Padletur i Vansjø ved Sunna og Kjærnes

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
10.3
KM
STIGNING
72
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Med en strandlinje på over 200 km er Vansjø en av Norges største innsjøer. Vansjø er juvelen som forener alle kommunene i regionen. Vansjølandskapet er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund som innbyr til friluftsliv og naturopplevelse. Vansjø kan opplevelses til fots men den beste måten å oppleve den mangfoldige og vakre natur på, er på innsjøen. Med kano kan du oppleve det rike fuglelivet i innsjøen. Det er spesielt bra bestander av arter knyttet til vann og noen til dels sjeldne. Toppdykker, knoppsvane, sivhøne, sothøne, rørsanger, nattergal, hegre og fiskeørn er blant hekkefuglene ved innsjøen.

Turen vår starter ved Viken hotell, http://www.viken-hotell.no/ som er et flott utgangspunkt for turer i Vansjø. På vei til Sunda padler du forbi Store Kvernøy hvor det ligger en gaphuk. For å komme inn i Sunda må det padles gjennom det smale Nåløyet. I landskapet som venter er det mange ruter å padle. Vi velger å padle rundt Bliksøya inn Holmefjorden og Kjærnesfjorden. Et landskap som s... (mer)kapt for padling.Her ligger forøvrig Kjærnes gård, www.kjaernes.no som er kjent fra det populære programmet "Hver gang vi møtes" på TV2.Gården ligger omkranset av nydelige skoger, flotte turstier, skogsveier og en vakker innsjø. Her har du uante turmuligheter vår, sommer, høst og vinter. På gården kan du leie kano og det tilbys overnatting i sjarmerende rom med flott utsikt.

Inntegnet padletur må sees på som et forslag til trasé, men vindretning og andre forhold kan naturligvis medvirke til at du må velge andre traséer under turen.

For mer detaljer og flere turer i Våler:
www.valer-of.kommune.no/artikler/valerturkart

Ordføreren i Våler har vært på tur i Ville vakre Våler. Se reisebrevene hans:
www.valer-of.kommune.no/reisebrev

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

  Innsenderen: Moss
  URL: http://idrett.speaker.no/Or...
  Starter i: Bjerkeli, Østfold, NO
  Lengde: 10.3 kilometer
  Høydeprofil: + 72 / - 76 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Kajakk / kano