<<

Sognsvann - måneskinn - Tryvannsstua - kapellet - ullevål

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
18.9
KM
STIGNING
435
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.5 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 0.7 km 0.0 km
Ta til høyre på Sti 0.8 km 0.2 km
Hold venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.9 km 0.7 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 1.6 km 2.1 km
Fortsett på Sti 3.7 km 0.0 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 3.7 km 1.3 km
Ta til høyre på Traktorveg 5.0 km 0.0 km
Hold høyre på VegSenterlinje 5.0 km 2.2 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 7.3 km 2.5 km
Hold høyre på Sti 9.8 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på Sti 9.9 km 0.4 km
Ta til venstre for å bli på Sti 10.3 km 0.2 km
Hold høyre på VegSenterlinje 10.5 km 7.3 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 17.8 km 0.0 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 17.8 km 0.9 km
Ta til venstre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 18.7 km --
Innsenderen: Trond Vidar Kjellén
Starter i: Idrettshøgskolen, Oslo, NO
Lengde: 18.9 kilometer
Høydeprofil: + 435 / - 435 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Grusvei
Egnet for: Løpe