<<

Stussøy

1 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Øya er kommunalt friluftsområde og inngår i Skjærgårdsparken.Øya ligger i et landskapsverneområde. Øya er forholdsvis stor med både kuperte og flate partier. Enkelte blokkrike områder. Vegetasjon: gress, lyng, bjørkekratt, vier og einer. Det finnes to gravrøyser fra bronse- eller jernalder på øya.

Spesifikasjoner:
Fortøyningsmulighet for båt : Ja
Drikkevann : Nei
Dusj : Nei
Teltmulighet : Nei
Parkering : Nei
Handikapptilrettelagt : Ja
Bålplass / grill : Ja
Toalett : Ja
Annen tilrettelegging : Informasjonstavle. Bord og benker. "Danseplatting".

Adkomst:
Øya er kun tilgjengelig med egen båt.Kilde: Friluftsrådet Region Mandal
Badeplass
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Hovden, Vest-Agder, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent