<<

Buerøya

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Buerøya ligger i Sandefjordsfjorden, nær Vesterøya, nordvest for Langeby.Båtutfartssted med mulighet for telting. Strandsone med bergstrand, svaberg og mindre sandstrandpartier. Øya er generelt småkupert med gran- og furulunder. Telting på sletta midt på øya. Drives og vedlikeholdes av Sandefjord kommunes Park og Idrettseksjon.

Spesifikasjoner:
Areal: ca 50 dekar.
Fortøyningsmulighet for båt : Ja
Drikkevann : Ja
Dusj : Nei
Teltmulighet : Ja
Parkering : Nei
Handikapptilrettelagt : Nei
Bålplass / grill : Nei
Toalett : Ja
Annen tilrettelegging : Flytebrygge, bord og benker.

Adkomst:
Krever båt; flytebrygge på nordøstsiden, og liten brygge i sydøst.Kilde: Oslofjordens Friluftsråd
Badeplass
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Langeby, Vestfold, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent