<<

Helleviga og Paradisbukta, Søgne

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Helleviga friluftsområde og deler av Paradisbukta ble kjøpt av Kr.sand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommuner i 1973. Midt-Agder Friluftsråd er ansvarlig for vedlikehold av eiendommen.Sammen med Romsviga og Donevannsområdet utgjør Helleviga og Paradisbukta den 1000 mål store Friluftsparken. Denne ble offisielt åpnet i 2005. (Se også Romsviga). Fra sjøen løfter terrenget seg gradvis oppover mot Søgnes flotteste losvarde - Romsvigvarden, som i virkeligheten er ei stor gravrøys. Det går merket natursti opp til varden. Fra toppen er det fantastisk rundskue over Søgneskjærgården. Vekstlivet endrer seg drastisk fra de blankskurte svabergene ytterst mot havet der bare de mest hardføre planter og busker finner feste, til de mer lune stedene lenger inne med en rik og vekslende flora.

Fra gammelt av har området hørt til gården Romsviga, og navnet var Revhella eller Revfella. I 1884 ble Helleviga skilt ut som eget bruk, og Ole Olsen Sangesland bygde seg hus på stedet. Rester etter huset han b... (mer)odde i er ennå synlige i jordekanten. Helleviga har mange gamle kulturminner som forteller om tidligere tiders aktiviteter og slit for å overleve på en liten kystgård. Hver liten jordlapp var verdifull - et uttall av stein som er ryddet i røys, viser det.

Spesifikasjoner:
Fortøyningsmulighet for båt : Ja
Drikkevann : Ja
Dusj : Nei
Teltmulighet : Nei
Parkering : Ja
Handikapptilrettelagt : Ja
Bålplass / grill : Ja
Toalett : Ja

Annen tilrettelegging : Helleviga ligger like ved Langenesveien (Rv 456) Gode parkeringsmuligheter. Selve området er bilfritt, med fine grusveier som gjør Helleviga egnet for funksjonshemmede. Hvis disse er avhengig av bil, kan de kjøre ut til hovedhuset i sommersesongen. Toaletter og baderampe tilpasset funksjonshemmede. Stort jorde med plass til ball-leker og andre aktiviteter. Border, benker og griller fins på området. I sommersesongen er det vertskap som sørger for salg av bl.a. kaffe, vafler, is og brus

Adkomst:
Helleviga ligger like ved Langenesveien (Rv 456). Bussforbindelse fra Kr.sand til Kilen/Langviga. Dårlig bussforbindelse helt til Helleviga. Bare få avganger fra Kristiansand.Kilde: Midt-Agder Friluftsråd
Badeplass
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Hellevika, Vest-Agder, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent