<<

Skåningen ? Skipsfjordalen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
7.8
KM
STIGNING
386
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
På denne turen er det mange fantastiske utsiktspunkt. Opp til Skarbruna sørøstover mot Karlsøya, Reinøya og Lyngsalpene. Fra Skarbruna har du fantastisk utsikt nordvestover, ned Skipsfjorddalen, mot Burøysund og Burøya. Nede ved Storvatnet har du utsikt mot nordvestveggen av Vanntinden 1.033 moh.

Turen er lett å gå og passer som en fin familietur. I Dalbotnen er flere fine fiskevatn. Ta med fiskestang og fiskekort.Kart
Turkart Karlsøy 1:100 000

Atkomst og parkering
Du kan gå fra Skåningen eller Lanesøyra, denne beskrivelsen gjelder ruta fra Skåningsbukt.

Turen starter ca 200 m fra fergeleiet på Skåningsbukt retning Vannareid. Startpunkt ligger ved en møteplass. Her er det plass til å parkere 4 – 5 biler. På startpunktet er skiltet «Skipsfjorden», godt synlig fra veien, med kart over alle turstier i området Lanesøyra – Vannstua.

Vei- og rutebeskrivelse
Turen starter i fjellbjørkeskogen. Herfra går det slakt oppover på tydelig sti i nord-vestlig retning. ... (mer) (Vær OBS på umerkede stier som krysser og tar av fra den merkede løypa.) Terrenget er tørt med ei og anna myr opp til du passerer 200 høydemeter. Her krysser du Lille - Skjærelva, og tar fatt på en bratt men kort bakke (50 – 60 høydemeter). Deretter flater terrenget ut, og du fortsetter turen i nordlig-vestlig retning på lettgått lynghei ca 1 km til du kommer til Stor-Skjærelva. (Elva krysses ved merket vadested. Det kan være vanskelig å komme over elva i vårflommen og når det har regnet mye.)

Fra vadestedet er det ca 300 m til Holmevatnet, ca. 250 moh og her passer det godt med en rast. (Bålplass og ei låst hytte på andre siden av elva.) Ved Holmevatnet er det stikryss med skilt og kart.. Her er det merket sti til Susannabakkollen. Følg skiltinga til Skipsfjorddalen via Skarbruna i nordvestlig retning, ca 2 km. Svak stigning opp til ca 400 moh. Turen går i fjellterreng med lynghei, steinur, blokk mark og svaberg. Lettgått og tørt. Omtrent midt på Skarvatnet (feil angitt på topografisk kart M-711 som Botnvatnet), må du krysse ei elv, som kan være vanskelig å krysse ved vårflom og mye regn. Luftig trase og nydelig utsikt langs Skarvatnet. Vær forsiktig ved kryssing av svaberg. De siste 500 m før skiltet Skarbruna går gjennom et skar med Mortenstinden på den ene sida og Vannkist-massivet på den andre. Ved skiltet belønnes du med fantastisk utsikt ned Skipsfjordalen. Turpostkasse med bok.

Fra Skarbruna er det bratt ned til sørøstenden av Storvatnet. På 2 km går du ned ca. 320 høydemeter. Steinur og blokkmark med mye løs stein og glatte svaberg. Vær forsiktig og ikke beveg deg så langt utenom stien. Merking kan stedvis være borte tidlig på sesongen grunnet snøras. Delvis tydelig sti.

Stien fortsetter ca 3 km på nordsida av Storvatnet og videre ned til Grønnålen. Flatt terreng med myr, vier og lyngmark. Stien passerer og områder med fjellbjørkeskog. Langs vatnet er det tydelig sti, deretter er det litt fra og til med sti. Det er satt opp steinvarder ned til nord-øst enden av vatnet og videre 1,5 km til Grønnålen, og stien derfra og videre nedover dalen er under merking.

Ved Grønnålen er det vadested over Skipsfjordelva. Stien som er den snareste og letteste veien ned Skipsfjorddalen følger en morenerygg på vestsida av elva 5 – 6 km ned dalen til Røyrnes. Terrenget er lettgått, men stedvis svært vått og gjørmete.

Ruta er merket fra Skåningsbukt til nordenden av Storvatnet. Derfra er det steinvarder ca 1 km til Grønnålen. Vadested over Skipsfjordelva.

Reinsperregjerde
Rett etter at du har passert skiltet «Skarbruna» og begynt nedstigninga til dalen, treffer du på et steingjerde som sperrer det smaleste partiet. Gjerdet er ca 40 – 60 cm høyt og 90 mr langt. Gjerdet hindrer beitende dyr eller jaga rein fra å trekke ut av dalen, er ikke aldersbestemt

Beitedyr
Her er tamrein hele året og sau om sommeren. Vis hensyn, og hunder må holdes under kontroll.

Arrangement
I Dalbotnen er flere fine fiskevatn. Ta med fiskestang og fiskekort.
På Skarbruna har Ørheim Bygdelag besøksbok. Løypeansvarlig Frank Giæver Larsen.Kilde: Ishavskysten friluftsråd
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Skjerelva, Troms, NO
  Lengde: 7.8 kilometer
  Høydeprofil: + 386 / - 337 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur