<<

Naturstien - Lanesøyra

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.6
KM
STIGNING
149
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
En flott, variert og familievennlig tur som gir en magisk utsikt til noen av områdene som omkranser Vannøya. Her kan du se Ringvassøya i vest, Reinøya, Karlsøya og Lyngsalpan i sør og Arnøya i øst. På en god klar dag kan du se helt til Sørøya i Finnmark. Er du sprek tar du turen oppom Skarbruna slik at du ser ned i Skipsfjorddalen eller kanskje en tur på Vannkista?Kart
Turkart Karlsøy 1:100 000

Adkomst og parkering
Ta ferga fra Hansnes. Turen starter en km fra fergeleiet på Skåningsbukt retning Vannvåg ved Ørheim Bygdelag sitt ungdomshus på Lanesøyra. Du kan og starte ruta i Sjåvika og gå den motsatt vei.
Buss fra Tromsø til Hansnes (ca 1 time og 15 minutter. Derfra ferge Hansnes – Skåningsbukt (ca 35 minutter. Om Karlsøya 1 time.) Fra ferga spaserer du til startsted. Parkeringsplass ved Ørheim Bygdelag sitt ungdomshus. Det er og parkeringsplass i Sjåvika rett ved der stien starter.

To store oppslagstavler ved fylkesvei 305 med generell informasjon om Lanesøyra/ V... (mer)annstua. Her er det og kart over alle de merkede turstiene i området. Den ene tavla er plassert på Lanes med skilting til ungdomshuset. Den andre tavla er plassert i Sjåvika.

Vei- og rutebeskrivelse
Turen starter lett, med svak stigning over jordene på eiendommen Lanes. Etter en kort bratt bakke er du du på Nåvva og det første stikrysset. Her kan du ta av og følge fjellstien til toppen av Laneskollen 301 moh. Du følger merking til Sjåvika/ Natursti – rød merking. Fra Nåvva har du flott utsikt østover mot Lyngsalpan og Karlsøya.

Turen fortsetter svakt nedover, med flott utsikt sør og sørøstover. Etter ca 400 m kommer du til turens eneste myr ved Mellomrabben. Den er kloppet, så det er ingen fare for at en skal bli våt på beina. Derfra går turen går videre i lettgått lyngmark til Rabben (ca 700 m fra Nåvva.) Her er det stikryss til Skaret – blå merking. Du følger merking til Sjåvika – rød merking. Fra Rabben har du flott utsikt nord – østover i bygda retning Kjeggeløyra, Kommsøyra og Vannstua. Du har og god utsikt mot Lyngstuva, Uløya, Vorterøya, Kågen og Arnøya.

Fra Rabben bærer det inn i fjellbjørkeskogen ved Kjeggeløyra. Fra Rabben er det ca 200 m til rasteplass med benker og bålplass. Her er det anledning til å grille pølser og ta seg en liten pust i bakken. Bålplassen ligger like ved et plantefelt med Lutsi og Sitka gran. En liten tur inn i denne «trollske» skogen er en opplevelse. Trærne står så tett plantet at det er lite lys som trenger inn. Faunaen her er derfor helt annerledes enn den du finner naturlig i området. Stien videre til Sjåvika går i utkanten av dette plantefeltet.

Etter at plantefeltet er plassert, går du over den gamle innmarka på eiendommen Kjeggelen. Denne innmarka dyrkes ikke lengre. Deretter kommer du til Sandbakken, hvor stien går svakt oppover (ca 20 høydemeter). Her kommer du i gammel fjellbjørkeskog med høgstauder. Trærne her er store og gamle, og for ordentlige bjørketrær å regne. (For ca 50 år siden, var dette det eneste området på Lanesøyra hvor det vokste skog. Resten var snauhugget og nedbeitet av husdyr.) På våren og forsommeren er det et rikt fugleliv her, med et stort artsmangfold. Et spennede område for fugletittere. Området Sanbakken er i hele tatt et spennede område å vandre i med sitt artsmangfold av planter, fugler og dyr.

Etter at Sandbakken er passert, går stien bratt ned (ca 20 høydemeter). Den fortsetter videre over gammel innmark til nytt stikryss – Komsøyra. Her har Ørheim bygdelag satt opp en kasse med besøksbok samt benk til å hvile seg på. (Du er med på trekking av premie ved mer enn 5 registreringer i løpet av et kalenderår.) Her kan du ta av til Stormyra. Det er satt opp skilt som viser retning, men stien er ikke merket. Men stien er tydelig, så det er ikke noe problem å finne fram.

Du fortsetter å følge rød merking og skilting til Sjåvika. Krysser Storelva på bro før stien svinger 90 grader i nordlig retning. Du får nå noe stigning før du står ved et nytt stikryss på Toftelivollen. Det er ca 300 meter fra Storelva til Toftelivollen. Legg merke til det flotte steingjerde du vandrer langs opp bakkene til Toftelivollen. Dette er det gamle utmarksgjerdet for eiendommene på Vannstua, og ble ryddet og satt i stand i 2011.

På Toftelivollen er du på turens høyeste punkt vel 60 moh. Her kan du ta av til Susannabakkollen, Storfjellkollen og Skaret. Men du følger rød merking og skilting til Sjåvika. Resten av stien går svakt nedover og er lettgått – gressmark og lynghei. På rabben over fra Vannstua til Sjåvika til passerer du på nytt et steingjerde. Dette skal vistnok være det eldste registrerte utmarksgjerdet i Karlsøy kommune. Ved steingjerdet står det en infotavle om dette.

Etter å ha passert steingjerdet og Svensåsrabben er du i Sjåvika. Her går stien gjennom et plantefelt med Sitka og Lutsigran, før den ender på FV 305 ved telefonsentralen/ Hundbergan.

Vil du ikke gå veien tilbake til ungdomshuset langs FV 305, kan du snu og følge stien tilbake til Toftelivollen. Derfra kan du velge mellom tre stier tilbake til ungdomshuset.
1. Blå rute over skaret. Tar av ved kryss i Vannstulia.
2. Gul merking over Storfjellkollen og Laneskollen. Tar av ved stikryss Vannstudalen.
3. Hvit/ grønn merking over Susannabakkollen. Tar av ved stikryss Vannstudalen.

Lettgått terreng der høyeste punkt på turen er rundt 60 moh. Turen går over gresskledde jorder, lynghei, i fjellbjørkeskog, klopplagt myr (ca 100m) og tett plantet granskog. Kort sagt har du alle naturtypene på denne turen. Alt fra et åpent fjelllandskap til granskoger som er så mørke at en nesten må bruke lykt på høylys dag. Men mesteparten av turen går i fjellbjørkeskogen, der en beveger seg fra høystaude samfunn til lavtvoksnde lyngmark.

Mesteparten av berggrunnen på Lanesøyra/ Vannstua består av kombrosilurske bergarter. Dette er kalk og næringsrike bergarter, som gir grunnlag til et rikt planteliv. Det er og et rikt fugleliv i området, særlig om våren og sommeren. Rikt dyreliv. Ikke uvanlig å gå seg på både elg og rein. Oter og hare er og vanlige pattedyr i området.

Naturen er og svært variert. Her finner du alt fra tette granskoger til høyfjellsnatur i løpet av bare noen få hundre meter. Du starter i fjæra og er på fjellet i løpet av kort tid. I hele tatt er det mange og store vekslinger av de ulike naturtypene.

Trollvannet. På veien passerer du Trollvannet. Dette er ei djup grop i landskapet fylt med vann. Antagelig er dette ei dødisgrop fra siste istid. På våren og forsommeren er vannet så dypt at du ikke kan se bunnen, noe som igjen har fremkalt mange gode historier og fantasi om hvem som bor i vannet. Ved vannet står det en benk (Trollbenken) der du kan ta deg en pust å se om du ser trollet. Det kan og nevnes at det aldri har vært helt tomt for vann i Trollvannet, selv om det på regnfattige sommere og seinsommeren er ganske så lite vann der.

Beitedyr
Her er rein hele året og sau om sommeren. Vis hensyn, og hunder må holdes under kontroll.

Arrangement
Ørheim Bygdelag har satt opp en kasse med besøksbok, som en kan skrive seg inn ved stikryss Komsøyra.Kilde: Frank Giæver Larsen/Ishavskysten friluftråd
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Lanes, Troms, NO
  Lengde: 3.6 kilometer
  Høydeprofil: + 149 / - 153 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur