<<

Fugltinden (Mátta?ohkka) 1.033 moh. Balsfjorden

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.6
KM
STIGNING
947
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Andre navn Nattmålstinden og Middagstinden.
Et monumentalt fjell, den sørligste av tindene på Malangshalvøya. Det samiske navnet betyr "Sørtoppen". Flott turmål, både sommer og vinter, som byr på storslagen utsikt over et flott fjordlandskap.
Varden på toppen er et av Kartverkets gamle trigonometriske punkter. Trimpostkasse. Her beskrives 2 sommerruter, fra Sandøyrhalsen og Hestmyrhalsen. Vinterruter, se lenker i artikkelen.
Rute 1 - fra Sandøyrhalsen
Atkomst og parkering
Fra krysset FV 858/ 859, Skjæret, 5 km nord for Storsteinnes, følger du FV 859 ca 4,5 km utover fjorden til veikrysset på Tennes, der tar du av til venstre og videre ca. 2 km på FV 287 til skogsvei på Sandøyrhalsen som er skiltet til "Hallskjærmoen". Følg skogsveien til bommen der du parkerer.

Rutebeskrivelse:
Rødmerket løype går fra bommen langs skogsveien, ca. 1 km, deretter fortsetter stien oppover lia til et skiltet stikryss etter 1,5 km; der tar du til høyre. Moderat stigning opp til tindfoten,... (mer) noe brattere det siste stykket. Stien er godt synlig mesteparten av løypa.

Rute 2 - fra Hestmyrhalsen (delvis merket)
Atkomst og parkering
Denne løypa er ca 1 km lengre. Følg FV 858 ca. 6 km.fra krysset på Skjæret til Hestmyrhalsen, og til ca 400 m forbi krysset ved Luneng ved Josefvatnet mot Grønåsen.

Rutebeskrivelse
Fra parkeringa ved infotavla vis a vis tidtakerbua ved lysløypa, følger du traktorveien forbi dyrkamark til elvefaret og skilt for merket fotrute til Tennes/ Sandørhalsen. (ca. 4,5 km) God rødmerket sti opp lia og videre under skogbandet til trimpostkassen like over skogen.. Her forlater du den merkede stien og går rett mot toppen. Greit å gå, noen middels bratte partier. Ved tindfoten kommer du inn på den merkete hovedløypa til toppen.

Kart og informasjon
Kartblad 1533-1, Balsfjord og 1533-4, Malangseidet.

Arrangementer
Fugltindmarsjen.
På en søndag ca midt i august hvert år, arrangeres marsj/ fjelløp fra gammelskolen på Tennes, over Tennesfjellet, under Fugltinden og til bygdehuset ved Josefvatnet. Høyeste punktet på ruta er ca. 520 moh. Det er inndeling i to klasser; trim- og konkurranse, premiering og salg av mat og drikke på Josefvatn bygdehus. Oppsatt buss fra bygdehus til Tennes skole før start.

Postkassetrim.
Med i "Ti på topp i Balsfjord" 2012. Kontaktperson: Odd H. Skogan 91586352.

Beitedyr
Fjellpartiet er et viktig beiteområde både for rein, sau og geit, vis hensyn til dyr på beite.Kilde: Ishavskysten friluftsråd
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Tennesvatnet, Troms, NO
  Lengde: 6.6 kilometer
  Høydeprofil: + 947 / - 8 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur