<<

Fakken på Vanna - Norges flotteste geologiløype?

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.3
KM
STIGNING
111
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Vandring langs vakre geologiske formasjoner og Norges eldste bergarter med utsikt til nasjonale landskap og attraklsjoner som Nord-Fugløya og Lyngsalpene. Inngrepsfri strandsone.Lett tilgjengelig fra veg. Lett tilgjengelig ved vegen, kan du studere Norges eldste bergarter og spektakulære formasjoner. I le for vestavinden med utsikt mot Nord-Fugløya, i nord Arnøya i øst og Lenangsfjellan i Lyngsalpa i sør, kan du se, undres og lære om geologihistorie.

Med geologi og terrengformer, fjell og skjærgård, er Vanna et unikt landskap. Øya ligger ytterst ut mot storhavet, i naturskjønne og fredelige omgivelser mellom Lyngen, Malangsgrunnen og Lopphavet.

Det åpne landskapet gir spesielle opplevelser, både sommer og vinter. I mørketida er Fakken en unik plass å studere og fotografere nordlyset. Fakken er en spesieill utsiktsplass.

Rutebeskrivelse
Du kan starte vandringa vest for Vikan og gå langs fjorden i SØ retning mot Fakken:.
1) .Mærvikneset - sørøst for Vikan:
På Vikana... (mer)kken på oversida av vegen ligger to kampesteiner med helt ulik alder og opphav.
Nede på bergene ved sjøen har du kontakt mellom 2.885 millioner år gammel tonalittisk gneis og ca. 2 400 til 2 220 millioner år gammel sandstein. Strukturer viser at den antakelig ble avsatt i et elvedelta.
2).Fra Vikan til Skipparvika og Jøvika. :
Sandstein og leirstein, til dels sterkt deformert og vinderodert. Flotte formasjoner og skulpturer, naturlig amfi
3) Jøvika
Flott sandstarnd med lita elv so m kommer fra heiene over vegen. populært friluftsområde. Her er det fint med en matrast ved Jøviksanden og elva.
4) Sør for Jøviksanden - mot Rødbergan:
Kontakt mellom sedimentære bergarter og dioritt. Sandstein med bølgeslagsmerker, sterkt omvandlet dioritt.
5)Rødbergan - Sørøst for Jøvika:
Eksplosjonsbrekkasje, bølgeslagsmerker og tørkesprekker i sandstein, kontakt mot dioritt
6) Mellom Rødbergan og Sætervika før Fakken:
Dioritt, noen steder sterkt omdannet. Her kan du studere en rekke forskjellige mineraler, bl. a. malmmineraler som hematitt, magnetitt og kopperkis.
7) Fakken
Flott utsiktspunkt
8) Gruven - forbi Myra mot Kvitnesheia vest for grustaket
Gamle kopparskjerp SV for selve Fakken. Herfra er det flott å vandre oppover Kvitnesheia mot fjellet, eller ta en rundtur og ned Jøviknakken eller Valaheien til bake til utgangspunktet. Du kan også vandre tilbake langs vegen.

Kvitnes var i mange hundre år et senter nord i sundene. Handelsmannen gikk konkurs etter at det ble slutt på pomorhandelen. Hovedhuset på Kvitnesgåreden blei flytta til Folkeparken på Tromsøya. I dag er det intet igjen på det gamle handelsstedet.

Atkomst og parkering
Du kan reise til Vanna med ferge fra Hansnes og med hurtigbåt rett fra Tromsø eller Skjervøy.
Kommer du med ferga, tar du til høyre og kjører østover mot Vannavalen forbi Vannvåg og Kvitnes. Plass til parkering på vegskulder . Går du motsatt veg kan du parlere i grustak oppe på Fakken.

Overnatting
Terrenget på Vanna er fantastisk for den turglade. Vi anbefaler at du tar deg ei hel helg og bestiiler overnatting før du forlater byen. Det er nærbutikk både på Vannareid og i Vannvåg, og overnatting kan bestilles hos
Vannøy Sjøcamp, Tlf 90 02 64 79
Burøysund Fiskeri- og småbåthavn, Tlf.48 03 48 33
Vannøy Rorbuer, Tlf 90 62 79 95Kilde: Ragnhild Sandøy, Ishavskysten friluftsråd
Attraksjon
Innsenderen: GodTur
URL: http://www.godtur.no/godtur...
Starter i: Stuvika, Troms, NO
Lengde: 5.3 kilometer
Høydeprofil: + 111 / - 53 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur