<<

Krigsminne fra konsentrasjonsleiren i Beisfjord

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
9.2
KM
STIGNING
114
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sovejetisk og julgoslavisk minnelund etter andre verdenskrigKjør 3 km sørover til Fagernes. Ta til venstre og kjør ytterlige 10 km in til Beisfjord.. Ta til høre og følg skiltene med ”Sovjetisks” og Jugoslavisk” minnelund som ligger godt synlig o på venstre side
Vårhalvåret 1942 ble furuskogen i Stornes i Beisfjord ryddet bort og erstattet med en brakkeleir. Det var få, om ingen som viste hva leiren skulle brukes til.
Det tyske lasteskipet «Kerkplein” la til kai 24 juni 1942 ved Fagernes. Fra skipet strømmet det ut ca 900 forkomne mennesker i alderen 14 til 65 år. Det var sivilt antrukket menn som var betegnet som politiske fanger.
Noen av fangene hadde vært partisaner i Tito motstandsbevegelse Partisaner en type geriljagruppe som motsetter seg militær innovasjon, herunder den tyske okkupasjonen. Tito ble enehersker og statsminister etter krigen i 1945 i Jugoslavia Man antar at 28 fanger var kriminelle. Noen av disse 28 ble vervet som hjelpere for tyskeren før avreise. De ble dere... (mer)tter delt i grupper en fra 14 til 18 år, deretter 88 fanger som var antatt over 50 år, og en gruppe som var 18 til 20 år og de var antatt som privilegerte da de var mest arbeidsfør. Total 917 personer.
Hele den 12 km lange ferden til Beisfjord ble fangene utsatt for slag og sparket av fangevoktere som både var tyske og norske. Allerede under marsjen ble flere drept og mishandlingen fortsatte helt frem til leirplass. Selv om lokalbefolkningen ble holdt på avstand av vokterne, var de vitne til disse hendelsene.
Beisfjordleiren ble betegnet som en konsentrasjonsleir (KZ), fra første dag ble fangene behandlet særdeles brutalt. Hver dag ble ny dødsofre med tysk grundighet og presisjon rapportert til Oslo og Reichkomisar Josef Tebowen hvordan de ble henrettet. Derfor foreligger det et meget god statistikk over ofrene i leiren.
Ved midten av juli 1942 bredte det seg smittsom sykdom blant fangene angivelig tyfus. Selveste Josef Tebowen kom til Beisfjordleieren og forlangte alle syke fanger likvidert. Tjue fanger av ganger måtte grave opp en massegrav stille seg opp og ble skutt med mitraljøse. Fangene som var rammet av sykdom og ikke kom seg ut av sykebrakkene, ble brent inne da de ble satt fyr på brakkene eller ble skutt da de forsøke og flykte. 287 ble drept den natten.
De siste 82 jugoslaviske ble 25. oktober 1943 ført ut av leiren og sendt sørover. Russiske fangene ble bedre behandlet enn de jugoslaviske, forklaringen er at de var soldater og krigsfanger mens jugoslaviske var definert som politiske fanger. Få ble direkte skutt, men mangel på mat og dårlige sanitære forhold gjorde at mange omkom.
Det er i dag ingen rester etter leiren det er lite som minner om de tragiske hendelser og menneskelige lidelser som særpreget denne leiren under andre verdenskrig. Der brakkene sto omkranset av piggtrådgjerder og høye vakttårn med bevæpnede soldater og kraftige lyskastere er nå planert ut til dyrka mark hvor hester og kyr beiter i fred og fordragelighet.


Kilde: Marit Eriksen
Attraksjon
Innsenderen: GodTur
URL: http://www.godtur.no/godtur...
Starter i: Fagernes, Nordland, NO
Lengde: 9.2 kilometer
Høydeprofil: + 114 / - 128 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur