<<

Langvatnet

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.5
KM
STIGNING
71
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Tursti til LangvatnetTursti til LangvatnetKilde: Midt-Troms Friluftsråd
Fottur
Innsenderen: GodTur
URL: http://www.godtur.no/godtur...
Starter i: Sætervoll, Troms, NO
Lengde: 3.5 kilometer
Høydeprofil: + 71 / - 32 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur