<<

Steinora

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.6
KM
STIGNING
47
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Tursti Steinora (65). Vanskelighetsgrad: middels.
Ta deg tid og
opplev ura, med stein, vann og grønne oaser. Lett
tur inn til ura, krevende i ura. 9 km t/r.
Fra Sørreisa følger man RV 84 til Skøelv og videre gjennom Skøelvdalen mot Brøstadbotn/ Salangen. Etter ca 15 km tar man av mot Nygård ( Gumpedalen), ca 5 km fra krysset til veiende og P-plass.

Steinmura er mye brukt område i Sørreisa med lett turterreng og lite stigning fra parkering til ura. Krevende terreng i selve ura, der det ikke er merking eller annen tilrettelegging for ferdsel. For de som ønsker større utfordringer er Steinura et godt utgangspunkt for tur til Skredtind eller Steinfjellet.

Naturhistorie/ geologi Steiura i Gumpedalen:

Under siste istid var Norge dekt av tykk is. I vårt område var isen på sitt mektigste ca tusen meter tykk. Isen representerte ei enorm vekt og gjorde at jordskorpa ble trykt ned. Da isen smeltet ned, lettet vekta og jordskorpa hevet seg. Dette førte til en del bevegelser og jordskje... (mer)lv. Rystelsene og jordskjelvene var årsaken til mange fjellras og dannelse av det vi i dag kaller ”steinurer”. I perioden for 10 – 11 000 år siden var det særlig stor rasaktivitet som følge av stor landheving.

Det spesielle med Steinora i Gumpedalen er at blokkene som har rast ned fjellsida, ligger oppover begge sidene av elva i dalbunnen. Steinblokkene er svært store, noen over 15 m i diameter. Blokkene kan ikke ha rullet nedover dalsida og opp på motsatt side. Mer sannsynlig er det at disse har rast ned på den 100 meter tykke isen som låg i dalbunnen på slutten av istida. Blokkene sklei på isoverflata over mot andre dalsida. Isen smeltet nå bort der den lå. Steinblokkene som hadde sklidd lengst ut på isen, ble liggende i skråningen på motsatt siden av dalen.

På turen opp til Steinora kan en se store jettegryter i berget hvor Gumpedalselva i dag renner. Disse er for det meste dannet under nedsmeltingen av isen da vannføringen var mye, mye større enn i dag.
Nedenfor steinora på vestsiden av elva hvor dalen flater ut finnes rester etter en esker (rullesteinsås). Eskeren er dannet ved at ei smeltevannselv har laget en tunnel under isen. Denne har igjen blitt fylt opp av løsmasser som elva fraktet med seg. Etter at isen smeltet bort ligger løsmassene som en rygg (ås) i terrenget.

Fasiliteter:
• God parkeringsplass med informasjonstavle
• Traktorvei og merka/tilrettelagt sti, fra P-plass er det ca 4 km til ura
• Flere bålplasser
• Gapahuk, best tilgjengelig vinterstid
• Gode muligheter for bærplukking og fiske (bekkeørret)
• Turen til Steinura byr på mye spennende geologi, f.eks kan man se jettegryter og esker/ rullesteinås.

Kilde: Midt-Troms Friluftsråd
Fottur
Innsenderen: GodTur
URL: http://www.godtur.no/godtur...
Starter i: Gumpeelva, Troms, NO
Lengde: 0.6 kilometer
Høydeprofil: + 47 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur