<<

Topptur til Gullbergtuva

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
9.6
KM
STIGNING
452
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Gullberftuva (463 moh) på grensa mellom Lund og Eigersund. Følger ”Opplev Dalane stien” gjennom skogen og langs Dypingsvatnet til Røyseland, derfra rødmerket sti i åpent landskap til toppen. Fra toppen er det flott utsikt, du ser det meste av Dalane. Alternativ tilbaketur er å gå rett ned til Grøsareid og følge veien tilbake til P-plass.VEIBESKRIVELSE:
Fra E 39 på Eide ta av inn på Rv 501 mot Hauge i Sokndal. Ta av Rv 501 ved skilt mot Røyseland,
følg veien inn til veidele mot Dybing. Parkering ved informasjonstavle for Opplev Dalane stien.

RUTEBESKRIVELSE:
Følg veien videre litt over 100 m, ta av på rødmerket Opplev Dalane sti inn i granskogen, du følger stien 600 m og kommer til et stidele. Til høyre mot Heskjstad og til venstre mot Fjella, følg stien mot Fjella.
Stien går på innsiden av gården på Dyping og ned til Dypingsvatnet, hvor stien går delvis i vannet og langs vannet. På nordsiden av vannet går stien opp mot Fjellavatnet, Røyslands elva krysses på en bro og stien fors... (mer)etter inn i skogen og passer på sørsiden av Fjellavatnet.
2,7 km fra forrige stidele kommer du opp på veien inn til Fjella, her tar du av Opplev Dalane stien og går mot Røyseland gård. Ta av fra veien før kvernhuset og følg rødmerket sti opp mot gjerde og ut porten (husk lukk grinda). På vei opp mot porten, vil du se en flott steinsatt hoppbakke. Er du
heldig får du se kua stå på hoppet.
Rett etter porten krysser stien bekken og går på ryggen slakt oppover. Når du kommer opp på kanten, kan du se varden på Gullbergtuva i sør-vest og i myra du passerer i sørenden av ble det
tidligere tatt ut torv som ble brukt til brensel. Videre inn mot varden kan du se ruiene av to høyløer og steingjerde som ligger nord for stien er grensa til Eigersund. Fra du tar av fra Opplev Dalene stien til toppen er det 1,5 km.
Total lengde opp til toppen er 5 km.
Tilbake kan du følge samme løype som du fulgte opp.
Alternativ er å gå ned lia mot Grøsareid og følge veien tilbake til parkeringsplassen.
Stien ned fra toppen er umerket (vil bli merket i
løpet av sommeren).
Lengden på den alternative tilbaketuren vil være ca 5 km.
Private eiendommer.
Dyr på beite, kyr ved Røyseland gård og sauer i heia.
Hund må holdes i bånd.
Lukk grinda.

GEOLOGI:
Gullbergtuva er en lang tur som har mange ting å by på underveis og når du når målet vil du synes det var verd strevet. Da står du i sentrum av Europas største lagdele intrusjon og du har en storslagen utsikt til alle retninger som indikerer størrelsen på intrusjonen. Bergarten her er kvartsmangeritt.Kilde: Dalane friluftsråd, Per Frode Sandal
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Dybing, Rogaland, NO
  Lengde: 9.6 kilometer
  Høydeprofil: + 452 / - 452 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur