<<

Tomma: Forsland - Sellot

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.3
KM
STIGNING
109
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Tur i fjæra, nor-øst på Tomma.Det er ikke bilvei rundt Tomma. En strekning på ca 3 km er uten vei på nordøstsiden av øya. Denne strekninga kan gås til fots. Det er en del stier du kan følge, men den letteste følgesvennen er fjæra. Turen kan gås begge veier.
Severdigheter: Like nord for Forsland ligger Lasterplassen. Opp i fjellet/lia ser vi en gruveåpning du kan besøke.
Kartblad: Statens kartverk, kartblad I, II, III og IV eller Turkart for Nesna
Startpunkt: Du kan enten starte ved Sellot eller på Forsland.
Parkering: Ved startpunktene er det parkeringsmuligheter.
Type terreng: Sterkt kupert. Fra skogkledd i sør til åpent kystlandskap i nord.
Anbefalte avstikkere: Fra Forsland er det 3-5 timer til toppen av Tomskjevelen.
Annet: Utenfor gruveåpninga ligger jernmalm i dagen.Kilde: Polarsirkelen Friluftsråd
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Sellåt, Nordland, NO
  Lengde: 3.3 kilometer
  Høydeprofil: + 109 / - 103 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur