<<

Bjørnfjell Stasjo –Katterat Stasjo –(Rombaksbotn)

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
9.9
KM
STIGNING
311
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Familietur med kulturhistorisk sus langs Rallarveien.Turen starter på Bjørnfjell stasjon. Hit kan du komme med bil, via merket avkjøring fra E10, eller med noen av persontogene på Ofotbanen. Rallarveien ble bygget på slutten av 1800-tallet i forbindelse med bygginga av Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik 1883 – 1903. Rallarveien er i god stand og godt egnet for turer både til fots eller med sykkel. I 1997 ble Rallarveien kåret til Norges beste friluftsområde.

Turen som her er beskrevet er bare en liten del av Rallarveien, som totalt strekker seg 54 kilometer fra Abisko stasjon i Sverige til Rombaksbotn i Norge. Anleggsbyen i Rombaksbotn var i virksomhet i to perioder, under det engelske jernbaneanlegget fra 1883-1889 og så fra 1898 – 1903 da den norske og svenske staten fullførte Ofotbanen. På det meste bodde det fast over 500 innbyggere i denne anleggsbyen, som bestod av 70 – 80 hus. Går du denne turen i dag kan du fortsatt se mange hustufter, steinmurer og andre kulturminner fra e... (mer)n svunnet rallartid nord for Polarsirkelen, omgitt av fantastisk natur og spektakulært kulturlandskap.

Turen fra Bjørnfjell stasjon går i et åpent fjell-landskap vestover gjennom Bjørnfjell hyttefelt og nedover mot Nordalsbrua og Fagerlia. Den gamle rallarveien smyger seg gjennom terrenget på en måte som en sjelden ser med nyere veger i dag, mange steder kan en betrakte stor ingeniørkunst på nært hold. Det er utarbeidet en egen brosjyre for området i forbindelse med at turen var Narvik kommunes bidrag i prosjekt; Fotefar mot Nord. http://www.ofotenmuseum.no

Ved Norddalsbroen endrer landskapet seg brått til å bli vilt og voldsomt, der Norddalscanjonen skjærer seg ned i fjellgrunnen mens Ofotbanen og Rallarveien slynger seg videre i ei bratt fjellside. Retningen er nå mer mot sør til vi skal krysse Hundalselva. Veien passerer den vakre Fagerlia, Linbanestasjonen og administrasjonsstedet Norddalen før den krysser Ner-Hundalen, en liten ”hengende” dal nedenfor Katterat stasjon. Terrenget er lett å gå i og med gode terrengsykkler kan turen også sykles. Noen steder kan det være nødvendig å gå av sykkelen pga. steinras m.m.

Like før du kommer til Katterat stasjon, har Narvik og omegn turistforening (NOT) www.narvikfjell.no en utleiehytte (Vokterboligen i Norddalen), hvis en ønsker å overnatte eller for eksempel vandre videre på NOT sitt løypenett sørover mot Hundalen og Skjomen. Mange velger å gå resten av Rallarveien ned til Rombaksbotn (4,5 km ), for båtskyss ut til Narvik. De siste årene har det vært organisert fast båtrute fra Rombaksbotn til Narvik hver helg (lørdag og søndag) om sommeren i regi av Rombaksbotn bruker- og grunneierlag. http://vinterfestuka.no/default.asp?hkat=4
GOD TUR!
Kilde: Statskog admin
Fottur
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Gátternjunni, Nordland, NO
  Lengde: 9.9 kilometer
  Høydeprofil: + 311 / - 539 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur