<<

Spor 020

0 kommentarer
LENGDE
4.1
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Nettmann
Starter i: Bjellum, søndre, Oppland, NO
Lengde: 4.1 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent