<<

(unnamed)

0 kommentarer
LENGDE
19.1
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Nettmann
Starter i: Skjefstad, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 19.1 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent