<<

katnosdammen -sognsvann

0 kommentarer
LENGDE
298.0
KM
STIGNING
8080
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.4 km
Ta til høyre på Sti 0.5 km 0.2 km
Hold venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.6 km 0.0 km
Fortsett på Sti 0.6 km 2.9 km
Fortsett på Traktorveg 3.6 km 0.1 km
Hold høyre på VegSenterlinje 3.7 km 3.0 km
Ta til høyre for å bli på Sti 6.7 km 2.8 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 9.6 km 0.6 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 10.1 km 1.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 11.2 km 4.2 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 15.4 km 0.7 km
Ta til høyre på Traktorveg 16.1 km 2.7 km
Hold høyre på VegSenterlinje 18.8 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 18.8 km 3.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 21.8 km 1.4 km
Fortsett på Sti 23.2 km 3.6 km
Fortsett på VegSenterlinje 26.8 km 0.8 km
Ta skarpt til venstre på Traktorveg 27.6 km 0.1 km
Hold høyre på Sti 27.8 km 2.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 30.1 km 1.0 km
Ta til venstre på Traktorveg 31.1 km 1.0 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 32.1 km 0.8 km
Ta til høyre ved Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje (Stubdalsveien) 32.9 km 1.5 km
Ta til venstre på Traktorveg 34.4 km 1.8 km
Hold venstre på Sti 36.3 km 0.8 km
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 37.1 km 2.6 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 39.6 km 1.6 km
Hold venstre på Traktorveg 41.3 km 0.8 km
Hold høyre på Sti 42.1 km 0.7 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 42.8 km 1.0 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 43.8 km 0.8 km
Ta til høyre på Sti 44.6 km 1.4 km
Ta til venstre for å bli på Sti 46.0 km 0.6 km
Fortsett for å bli på Sti 46.7 km 0.6 km
Hold høyre på Traktorveg 47.3 km 0.3 km
Hold høyre på Sti 47.5 km 0.1 km
Ankom på Location 2, på høyre side 47.7 km 0.0 km
Avreise Location 2 47.7 km 0.0 km
Fortsett mot øst på Sti 47.7 km 0.3 km
Fortsett på Traktorveg 48.0 km 0.7 km
Fortsett på Sti 48.7 km 1.4 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 50.1 km 0.0 km
Hold venstre på Traktorveg 50.2 km 0.2 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Traktorveg 50.4 km 0.3 km
Hold venstre på VegSenterlinje 50.7 km 3.3 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 54.0 km 0.5 km
Hold venstre på Traktorveg 54.5 km 0.1 km
Ta til høyre på Sti 54.6 km 3.1 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 57.7 km 3.1 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 60.8 km 1.8 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 62.6 km 1.5 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 64.1 km 0.3 km
Ta til høyre på Sti 64.4 km 2.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 66.4 km 0.3 km
Fortsett på Sti 66.7 km 0.0 km
Fortsett på Traktorveg 66.7 km 0.1 km
Fortsett på Sti 66.8 km 1.7 km
Ta til venstre for å bli på Sti 68.6 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Sti 68.7 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på Sti 68.7 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Sti 68.8 km 1.7 km
Fortsett på Traktorveg 70.6 km 0.1 km
Fortsett på Sti 70.7 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 70.7 km 0.3 km
Fortsett på Sti 71.0 km 2.0 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 73.0 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 73.3 km 1.5 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 74.8 km 1.0 km
Hold venstre på Traktorveg 75.8 km 1.0 km
Hold venstre på VegSenterlinje 76.9 km 0.8 km
Hold venstre på Sti 77.7 km 0.1 km
Hold høyre på Traktorveg 77.8 km 0.3 km
Hold venstre på VegSenterlinje 78.1 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 78.1 km 1.8 km
Hold venstre på Sti 80.0 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 80.2 km 2.3 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 82.5 km 0.7 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 83.3 km 1.7 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 85.0 km 0.6 km
Ta til venstre på Traktorveg 85.6 km 0.1 km
Ta en U-sving ved Sti og kjør tilbake på Traktorveg 85.7 km 0.2 km
Hold høyre på Sti 85.9 km 0.5 km
Fortsett på VegSenterlinje 86.4 km 1.0 km
Fortsett på Traktorveg 87.4 km 0.2 km
Fortsett på Sti 87.6 km 0.4 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 88.0 km 2.1 km
Ta til venstre for å bli på Sti 90.1 km 1.3 km
Hold høyre på Traktorveg 91.3 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Traktorveg 91.4 km 1.3 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 92.7 km 1.5 km
Hold venstre på Traktorveg 94.2 km 0.7 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 94.9 km 4.9 km
Ta til høyre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 99.8 km 0.7 km
Ta skarpt til høyre på Sti 100.5 km 0.0 km
Hold høyre på Traktorveg 100.5 km 0.0 km
Fortsett på Sti 100.6 km 3.7 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 104.3 km 2.0 km
Ta til venstre ved Haugenveien for å bli på VegSenterlinje 106.4 km 1.3 km
Hold høyre på Traktorveg 107.7 km 0.3 km
Hold venstre på Sti 108.0 km 1.0 km
Hold venstre for å bli på Sti 109.0 km 1.2 km
Hold høyre på Murenveien (VegSenterlinje) 110.2 km 0.7 km
Ta til venstre for å bli på Murenveien (VegSenterlinje) 110.9 km 0.5 km
Ta til høyre for å bli på Murenveien (VegSenterlinje) 111.4 km 0.7 km
Hold venstre på Sti 112.1 km 1.2 km
Hold høyre for å bli på Sti 113.3 km 1.0 km
Hold høyre på Traktorveg 114.2 km 0.3 km
Hold venstre på VegSenterlinje 114.6 km 1.3 km
Ta til høyre ved Haugenveien for å bli på VegSenterlinje (Haugenveien) 115.9 km 2.0 km
Ta til venstre på Sti 118.0 km 3.7 km
Fortsett på Traktorveg 121.7 km 0.0 km
Hold venstre på Sti 121.7 km 0.0 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 121.8 km 0.7 km
Ta til venstre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 122.5 km 6.0 km
Ta skarpt til høyre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 128.5 km 0.0 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 128.5 km 8.7 km
Ta til høyre på Traktorveg 137.2 km 0.6 km
Hold høyre på VegSenterlinje 137.8 km 0.8 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 138.5 km 4.3 km
Hold venstre på Sti 142.8 km 0.4 km
Ta til høyre for å bli på Sti 143.2 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på Sti 143.3 km 0.7 km
Ta til høyre for å bli på Sti 144.0 km 0.8 km
Ta til høyre for å bli på Sti 144.8 km 2.5 km
Fortsett på Traktorveg 147.3 km 0.3 km
Hold venstre på Sti 147.6 km 0.5 km
Hold høyre på Traktorveg 148.0 km 0.3 km
Fortsett på Sti 148.3 km 2.5 km
Hold venstre på VegSenterlinje 150.8 km 2.7 km
Ta til høyre på Traktorveg 153.5 km 1.4 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 154.9 km 2.7 km
Hold høyre på Sti 157.6 km 2.9 km
Fortsett for å bli på Sti 160.5 km 0.6 km
Ta til høyre for å bli på Sti 161.1 km 1.4 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 162.6 km 5.9 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 168.5 km 0.7 km
Ta til venstre på Traktorveg 169.2 km 2.3 km
Ta til venstre for å bli på Sti 171.5 km 0.3 km
Hold høyre på VegSenterlinje 171.8 km 1.2 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 172.9 km 3.1 km
Ta til venstre ved Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje 176.1 km 0.2 km
Ta til høyre på Sti 176.2 km 2.2 km
Hold venstre på VegSenterlinje 178.5 km 0.1 km
Fortsett på Sti 178.6 km 1.6 km
Ta til venstre for å bli på Sti 180.2 km 0.4 km
Ta til venstre for å bli på Sti 180.6 km 0.2 km
Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 180.8 km 0.4 km
Hold høyre for å bli på Sti 181.2 km 0.3 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 181.4 km 2.9 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 184.3 km 8.7 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 193.0 km 1.0 km
Hold venstre på Traktorveg 194.1 km 1.0 km
Hold venstre på VegSenterlinje 195.1 km 0.8 km
Hold venstre på Sti 195.9 km 0.1 km
Hold høyre på Traktorveg 196.0 km 0.3 km
Hold venstre på VegSenterlinje 196.3 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 196.3 km 1.8 km
Hold venstre på Sti 198.2 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 198.5 km 2.3 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 200.7 km 0.7 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 201.5 km 1.7 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 203.2 km 0.6 km
Ta til venstre på Traktorveg 203.8 km 0.1 km
Ta en U-sving ved Sti og kjør tilbake på Traktorveg 203.9 km 0.2 km
Hold høyre på Sti 204.1 km 0.5 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 204.6 km 3.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 207.6 km 0.3 km
Ta til høyre på Traktorveg 207.9 km 1.9 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 209.9 km 2.4 km
Ta skarpt til venstre på Sti 212.3 km 1.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 213.5 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på Sti 213.9 km 0.0 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 213.9 km 1.7 km
Hold venstre på Sti 215.6 km 0.0 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 215.6 km 0.8 km
Ta til høyre på Traktorveg 216.4 km 0.2 km
Ta til venstre på Sti 216.6 km 0.1 km
Hold høyre for å bli på Sti 216.7 km 1.3 km
Hold venstre på VegSenterlinje 218.1 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 218.3 km 0.4 km
Fortsett på Sti 218.8 km 0.4 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 219.2 km 1.0 km
Ta skarpt til venstre ved Haugenveien for å bli på VegSenterlinje 220.2 km 0.6 km
Ta til høyre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 220.8 km 0.9 km
Hold høyre på Sti 221.7 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på Sti 222.0 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 222.3 km 0.3 km
Hold venstre på VegSenterlinje 222.5 km 0.9 km
Ta til venstre ved Sti for å bli på VegSenterlinje 223.4 km 0.6 km
Ta skarpt til høyre ved Haugenveien for å bli på VegSenterlinje 224.0 km 0.9 km
Ta til venstre på Sti 224.9 km 1.2 km
Hold venstre for å bli på Sti 226.1 km 2.0 km
Fortsett på Traktorveg 228.1 km 2.8 km
Ta til høyre på Sti 230.8 km 1.0 km
Hold venstre på Sti 231.8 km 0.3 km
Fortsett på VegSenterlinje 232.1 km 1.6 km
Ta til venstre ved Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje 233.7 km 0.9 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje (Sakariasveien) 234.6 km 2.8 km
Ta til venstre for å bli på Sti 237.4 km 0.5 km
Ta skarpt til høyre på Sti 237.9 km 0.0 km
Fortsett for å bli på Sti 237.9 km 1.0 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 238.9 km 0.1 km
Hold høyre på Sti 239.0 km 0.5 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 239.4 km 0.0 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 239.5 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på Sti 239.5 km 0.1 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 239.6 km 3.2 km
Ta skarpt til venstre ved Nordmarkveien/Sti for å bli på VegSenterlinje 242.8 km 0.2 km
Fortsett på Sti 243.0 km 3.7 km
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 246.7 km 2.2 km
Fortsett på Sti 248.9 km 0.0 km
Fortsett på Traktorveg 248.9 km 0.1 km
Hold venstre på Sti 248.9 km 0.0 km
Ta til venstre ved Traktorveg for å bli på Sti 249.0 km 2.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 251.1 km 0.0 km
Ta skarpt til høyre på Traktorveg 251.1 km 0.2 km
Hold venstre på Sti 251.3 km 1.3 km
Ta til høyre for å bli på Sti 252.6 km 2.6 km
Ta til venstre for å bli på Sti 255.2 km 1.3 km
Hold høyre på Traktorveg 256.6 km 0.2 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 256.8 km 0.0 km
Fortsett på Traktorveg 256.8 km 1.2 km
Hold høyre på Sti 258.0 km 0.9 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 258.9 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Sti 259.0 km 0.4 km
Fortsett på VegSenterlinje 259.4 km 0.0 km
Ta til høyre på Sti 259.5 km 0.6 km
Ta til høyre for å bli på Sti 260.0 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på Sti 260.1 km 0.5 km
Ta til venstre for å bli på Sti 260.6 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på Sti 260.7 km 0.6 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 261.3 km 0.0 km
Fortsett på Sti 261.3 km 1.4 km
Fortsett på Traktorveg 262.7 km 0.1 km
Fortsett på Sti 262.8 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 262.8 km 3.4 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 266.2 km 1.9 km
Ta til venstre på Sti 268.1 km 0.3 km
Hold venstre for å bli på Sti 268.4 km 0.4 km
Ta til venstre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 268.8 km 0.2 km
Ta til høyre for å bli på Sti 269.0 km 0.4 km
Ta til høyre for å bli på Sti 269.4 km 1.6 km
Fortsett på VegSenterlinje 271.0 km 0.2 km
Ta til høyre på Sti 271.2 km 0.9 km
Hold høyre på VegSenterlinje 272.1 km 0.1 km
Ta til venstre ved Sakariasveien for å bli på VegSenterlinje (Sakariasveien) 272.2 km 0.8 km
Hold høyre på Sti 273.0 km 2.5 km
Ta til høyre ved Sørkedalsveien for å bli på VegSenterlinje (Sørkedalsveien) 275.5 km 1.6 km
Fortsett på Sti 277.2 km 0.3 km
Hold høyre på VegSenterlinje 277.5 km 2.0 km
Ta til høyre på Sti 279.5 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på Sti 279.5 km 0.3 km
Ta til venstre for å bli på Sti 279.8 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre for å bli på Sti 280.0 km 0.4 km
Hold venstre på Traktorveg 280.3 km 0.3 km
Hold høyre på Sti 280.6 km 0.1 km
Ta til høyre på Traktorveg 280.8 km 0.0 km
Ta til høyre på Sti 280.8 km 1.7 km
Hold høyre på Sti 282.5 km 0.4 km
Hold venstre på VegSenterlinje 283.0 km 0.6 km
Hold venstre på Sti 283.6 km 3.1 km
Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Sti 286.7 km 4.3 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 291.0 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 291.1 km 1.7 km
Hold venstre på VegSenterlinje 292.8 km 0.8 km
Ta til høyre på Sti 293.6 km 2.7 km
Hold høyre på Traktorveg 296.3 km 0.3 km
Ta til venstre på Sti 296.7 km 1.2 km
Hold høyre for å bli på Sti 297.9 km --
Innsenderen: chris
Starter i: Sandås, Oslo, NO
Lengde: 298.0 kilometer
Høydeprofil: + 8080 / - 7947 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent