<<

Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2.3
KM
STIGNING
58
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Løypa starter på Østernmyra, hvor den møter løype 883 mot Rødvannsveien, Nøklemyr og videre mot Røskestadvannet og Filtvet og løype 884 mot Langmyr, Røedseterpytten og videre mot Filtvet. Den går til nordenden av myra, hvor det er en liten stigning mot Eriksmyr. Her går løypa til høyre i krysset og følger samme trasé som løype 888 mot Aklangfoten og Sundbydalen. Løype 890 mot Stikkvann og Stikkvannshytta går til venstre i krysset. Løypa går over Eriksmyr og opp en liten stigning, mot et nytt løypekryss. Løypa går til venstre, og løype 888 mot Aklangfoten og Sundbydalen går til høyre. Løypa fortsetter med en bratt stigning, deretter over en myr og en bratt utforkjøring ned til Ausenebekken. Ved Ausenebekken kommer løype 890 inn på løypa, og begge løypene går til venstre i løypekrysset. Løype 892 mot Aklangen og videre mot Filtvet går rett fram i kryssset. I neste løypekryss, ved Stikkvann, går løypa til venstre. Løypene 897, 898 og 902 mot Sætre og Storsand går til høyre i krysset. ... (mer)Etter et par hundre meter ender løypa ved Stikkvannshytta. Her fortsetter løype 806 til Mørkvannet, mens løype 893 går til Semsporten.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Jahn Stenseth Nielsen
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Sæterpytten, Buskerud, NO
Lengde: 2.3 kilometer
Høydeprofil: + 58 / - 58 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn