<<

Kolsrødløypa

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.3
KM
STIGNING
52
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Fra Vandrås følger du stamløypa (løype 865) sørvestover jordene mot Grefsrud. Her holder du til venstre og fortsetter mot sørøst, nedover mot Kolsrød. Løypa følger her en gammel tømmervei. I krysset tar du til høyre gjennom tung granskog og lyse myrer mot sørvest - oppover til Langemyr. Underveis passerer du også Enderødmosan som er starten på Eventyrskogen her. Den strekker seg over Langemyr, Skaran og oppover mot Ishavet. Det er litt småkupert opp mot Langemyr. Hold til høyre i neste kryss - vestover mot Skaran. Fra Furumo går løypa gjennom et ganske stort hogstfelt fram til Ishavet, og så til venste i stamløypa og videre sydover til Ødemørk. Ødemørk er et knutepunkt med løyper i flere retninger. Bl.a. kan du fortsette sydover mot Skihytta i Moss gjennom to traseer - løype 869 over Slettmåsan eller løype 866 forbi Øvre Kjerringbakk. Dette er en del av Stamløypa. Hovedløypa mellom Mossemarka og Son går i nordlig retning, på Kongeveien (løype 858).

Kilde: Skiforeningen
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Vandrås, Akershus, NO
Lengde: 6.3 kilometer
Høydeprofil: + 52 / - 45 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn