<<

Skansebakken - Slora - Storebekkhytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
4.6
KM
STIGNING
117
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en innfartsløype til Krokskogen i slakt stigende terreng i øst-vest-retning. Kommer du med buss til Skansebakken, finner du starten på løypa ved å gå et lite stykke tilbake langs veien og så ta inn til venstre i svingen - ovenfor parkeringsplassen. Du kan også komme inn på løypa dersom du går et lite stykke innover på veien - forbi bussholdeplassen. Kommer du med bil, er det best å starte skituren like ovenfor den innerste parkeringsplassen. Løypa går langs hele parkeringsplassen, før den så svinger vestover. Den går langs høyre siden av veien i ca. en kilometer. Så krysser den veien - og akkurat her skal vi fortsette rett fram. Løype 68 går videre mot venstre gjennom skogen, forbi bommen ved Skrubbdal og inn på Gråseterveien. Vi fortsetter altså rett fram langs veien, og går videre over jordene øst for Øvre Lyse, inn i skogen og fram til veien som følges 150 meter til veidele og løypeknutepunkt. Vi holder oss på veien som går mot venstre og passerer nord for det nedtappe... (mer)de Sloravannet og etter hvert Slora gård før løypa møter Gråseterveien. Denne følges så langs Heggelielva inn til Storebekkhytta. Vanligvis er det bare en av traseene fra Skansebakken som er preparert samtidig. Ved Storebekkhytta ble det i 2012 satt opp en midlertidig serveringshytte - Rastebua. Det vurderes om dette skal bli et permanent tilbud til skiløperne. Herfra kan du fortsette til høyre i løype 67, opp bakkene til Søndre Heggelivann. Her er det forbindelse videre både til Heggelia og Løvlia. Til Løvlia kan du også komme om du tar til venstre ved Storebekkhytta og følger løype 71 mot Dammyra. Denne løypa er det greieste alternativet dersom veien opp til Heggelivann skulle være brøytet. Vil du få med deg litt mer av naturen i dette området, kan du velge løype 239 til Jonsrudkampen og fortsette over Vidvangshøgda.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Nordre Berger, Oslo, NO
Lengde: 4.6 kilometer
Høydeprofil: + 117 / - 18 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn