<<

Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
6.8
KM
STIGNING
125
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Til Knurra kommer vi i løype 256 fra Losby. Vi befinner oss nå i den trange passasjen sør for Fløyta. Løypa går ut på Røyrivann, der løype 189 skiller lag med vår, og svinger til høyre mot Vangen via Skålsjøen. Vi skal derimot rett sørover vannet. I sørenden av Røyrivann ligger Røyrivannskoia. Før koia kommer vi til et løypekryss. Pass på å følge løypa inn i vika vest i vannet (se skiltet "Tonevann - Vangen 5,5" på odden). Vi skal altså holde til høyre her, mens løype 257 fortsetter på Røyrivann i retning Søndre Krokvann. Oppstigningen mot Tonevann er ganske avvekslende, ved lite snø og lite tele kan den til og med være spennende. Et stykke oppe i bakken krysser vi en tømmervei, den er meget sjelden brøytet. Litt lenger oppe har vi snu- og velteplassen Nes-setra på høyre hånd. Veien heter "Vannveien" i Losby. De vintrene som den ikke brøytes forsøker vi å kjøre ett spor og et parallelt hunde- og ridespor hit. Noen ganger har det vært vellykket. Ved Lisetra tar en av våre "historisk... (mer)e" puttisløyper av til Lisetra og Skålsjøen. Vi er like overrasket hvert år over at det er noen som tråkker den opp. Fin tur videre mot solen over Tonevann. Mange attraktive hytter rundt vannet. De kom opp rundt 1950, før Oslo kommune kjøpte skogen. Navnet Tonevann er avledet av Tonekollen som igjen er en forvanskning av "Tordenkollen". Her kan det smelle så kraftig at fisken gjemmer seg. Ellers har Tonevann godt isfiske. Ved kjøringen ned og ut på Mosjøen kan det være lurt å vurdere isen langs stranden først, særlig om våren eller etter lengre mildvær. Bekken fra Tonevann har en tendens til å svekke isen et stykke langs stranden. Ved Mosjøen det også mange hytter, men det er helst om sommeren at det liv i dem. Vi holder oss vest for den store øya og svinger inn til vestsiden av Mosjøen. Kano-stativet markerer oppgangen til Vangen hvor hyggelig vertskap venter på oss med kaffe, sjokolade og "biteti". Fra Vangen går det flere løyper videre, bl.a. mot Skjelbreia (løype 423) og Bysetermosan (løype 182). Løype 189 går tilbake til utgangspunktet via Skålsjøen. Målt med GPS

Kilde: Skiforeningen - Foto: Aina Grymyr
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Knurra, Akershus, NO
Lengde: 6.8 kilometer
Høydeprofil: + 125 / - 37 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn