<<

Kleivstua - Skardtjern - Gyrihaugen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
13.8
KM
STIGNING
507
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
En scooterkjørt naturløype som byr på mye flott og nesten fjellignende terreng, særlig i dragene opp mot Gyrihaugen. Løypen går i vekslende, stigende terreng med skog, åpne myrområder, vann og hyttebebyggelse. Rett vest faller åsen bratt ned mot Steinsfjorden. Tidligere lot man tømmeret løpe ned åssiden. Løypen går først fra Kleivstua, som er det laveste punktet på traseen (379 m.o.h.) til Retthelletjern. Det finnes flere løypealternativer dit. Man kan gå "korteste veien" - det vil si løypen over P-plassen og 0,5 km langs Dronningveien (kan være strødd), før man tar inn i skogen på skogsbilvei og skogsløype. Den andre muligheten er å følge Kongeveien mot Bureheim og etter ca 1 km ta av en traktorvei mot øst til Bønnerudtjern og deretter følge løype over tjernet og rett nordover til Retthelletjern. Rett vest for Retthelletjern ligger Nordkleiva, der ferdselen gikk før veien ned Krokkleiva ble bygget under svenskekrigen i 1716. Løypen går videre over Skardtjern (tidligere Ortjern) som l... (mer)igger ved stupet mot Steinsfjorden, men bekken fra tjernet renner likevel østover og sydover. Vannet renner ut i sjøen ved Sandvika i Bærum. Den gamle skiløypen fra ca. år 1900 gikk her fra Skardet til Åsa (Skardveien). Fra Skardtjern går det en løype sørøstover mot Gyrihaugflaka (løype 403). Vår løype stiger derimot videre mot Migartjern (navn etter bekken som ofte står som en stråle ut fra den bratte fjellsiden) der man mot vest kan ta en avstikker til Mørkganga. Utvis stor forsiktighet, for Gangen kan være farlig i vinterhalvåret! Løypen kommer opp på nordsiden av Gyrihaugen, og i første løypekryss, der løype 467 og løype 468 går mot Løvlia, tar vi til høyre. Like etterpå står vi i løypekrysset nord i Lille Gyrihaugtjern, der løype 238 går rett frem (sydover), ned til Fjellsetra. Men vi tar til høyre i dette krysset og er snart på toppen av Gyrihaugen der et av Markas flotteste utsiktspunkter venter på oss. Det er vel så fint å gå denne løypen motsatt vei. Da kan man stå bedagelig nedover i lette bakker og man kommer seg greit tilbake til Kleivstua.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Erik Unneberg
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Kleivstua, Buskerud, NO
Lengde: 13.8 kilometer
Høydeprofil: + 507 / - 209 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn