<<

Grenadertraseen Løvlia - Kikut

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
20.9
KM
STIGNING
309
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en flott øst-vest-løype som forbinder løypenettene i de sentrale delene av Krokskogen og Nordmarka med hverandre. Fra Løvlia går løypa nordover Lauvliflaka og ned til Atjern. I dette området ble det sluppet forsyninger i krigsårene. Løypa fortsetter i tøffe kneiker under Gråberget. Her går løype 462 til høyre mot Gagnumseter. Løypa går videre i delvis flatt terreng og delvis i nedoverbakker fram til den krysser brua over elva mellom Storflåtan og Vesleflåtan. I løypekrysset på myra rett nord for demningen skal vi rett fram - her går løype 462 (scooterløype) til høyre mot Kringla, mens løype 308 tar til venstre i retning Damtjern. Etter en liten oppoverbakke er vi framme i neste kryss, øst for Storflåtan gård. Her tar vi til høyre. Løype 97 går opp Spålsveien. Løypa går så videre østover langs Bleiksjøen og utfor bakkene ned mot løypekrysset ved Haukåsen. Her tar løype 392 til venstre - nordover til Spålen - mens Grenaderløypa fortsetter videre sydover, ned på Butleren (Butl... (mer)erhytta er fin for en rast!) og videre langs Svarten ned til Kringla. Herfra går løype 380 utover til Skansebakken. Løypa forsetter til Langlia og får 0,5 km senere scooterløypa fra Vesle Sandungen inn fra venstre (løype 963). Løypa stiger så opp mot løypekrysset oppe på Kveldsrostjern, der løype 242 mot Heikampen tar av til høyre. Herfra er det lett og slakt fallende terreng ned på Vestre Fyllingen, vi fortsetter videre over vannet og bilveien, ut på Østre Fyllingen og opp til Kikut. Skal du fullføre Grenaderløypa, dit den opprinnelig startet, må du ta turen videre til Hakadal (løype 131/løype 406). Men hvorfor dette spesielle navnet Grenaderløypa? For det første - "grenader" (uttales med trykk på siste stavelse) er betegnelsen på en soldat som er vervet. Og vi skal tilbake i historien, til svenskekongen Karl XII og et av hans mange forsøk på å sette den norske hovedhæren ut av spill. 27. mars 1716 gjennomførte en ukjent skiløper den bragd å ta seg fram den ni mil lange veien fra Hakedal Verk til Gjellebekk Skanse i Lier. Han brakte med seg et budskap fra forpakteren på Hakedal Verk, Søren Løchstør, til den norske øverstkommanderende, general Lützow, om at "ca. 1.000 svenske dragoner var på vei mot Drammen med den hensikt å angripe de norske troppene i ryggen". Til minne om denne innsatsen arrangeres hvert år Grenaderløpet fra Hakedal Verk til Asker. Løypa mellom Løvlia og Kikut utgjør altså en del av denne strekningen.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Steinar Kjærnsrød
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Lauvlisætra, Buskerud, NO
Lengde: 20.9 kilometer
Høydeprofil: + 309 / - 517 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn