<<

Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Løvlia

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
15.6
KM
STIGNING
541
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er vel å regne som hovedløypa til Løvlia fra Skansebakken. Kommer du hit med buss, kan du gå av på nest siste holdeplass, Sandbråten. Du går noen få meter framover langs hovedveien og følger så veien til høyre, ned en liten bakke og over en bro. Her begynner løypa. Kommer du med bil, finner du løypa ved å følge veien på nedsiden av den innerste parkeringsplassen. Du krysser broen - og så er det på med skiene! Her fra Nedre Lyse går løypa først over noen jorder (der løype 380 tar til høyre mot Kringla), videre inn i skogen og så i jevn stigning på skogsbilvei opp mot Lysedammene. Det fins også en alternativ trasé fra Skansebakken til Lysedammene - nemlig den scooterkjørte løype 460. Ved Midtre Lysedam kan man ta til høyre, og følge Heggeliveien oppover, øst for Lysedammene. Men vi holder til venstre, og kommer ganske snart til et kryss der løype 72 går opp i Otertjernsåsene. Dette er en fin naturløype som kan være en alternativ trase til Løvlia. Men vi fortsetter rett fram, ... (mer)og passerer Smedmyrkoia (4,5 km), der DNT Oslo og Omegn noen ganger har helgeservering i vinterhalvåret. Løypa går videre opp de lange Gopletjernsbakkene (med Gopletjernsåsen på venstre side), og etter at den bratteste kneika er forsert, kommer vi inn på Heggeliveien (6,6 km). Denne følger vi bare et lite stykke, for den går mot venstre i neste kryss (løype 291 mot Søndre Heggelivann og Heggelia). Vi tar til høyre i dette krysset, som kalles Kjagdalskrysset, og følger en annen skogsbilvei (se bilde 1145) opp Kjagdalen mot Langtjernbrenna. Terrenget her oppe er nesten litt fjellaktig og vilt. På Langtjernbrenna (8,3 km) er det reist en minnetavle til minne om Milorgs slippaktivitet her under 2. verdenskrig. Vi kommer til et løypekryss der det går scooterløype til venstre mot Langtjern. Her vil vi komme inn på løype 461, som også ender på Løvlia. Men vi holder til høyre i dette krysset. Fra Langtjernbrenna går løypa gjennom et trangt skar (605 moh.), før den går slakt utfor ned mot Store Oppkuvvann. Her oppe ligger snøen lenge og kommer tidlig. Har du tid, så stikk gjerne en tur opp på selve Oppkuven - 704 moh. og en av de høyeste toppene i Marka. Løypa går nå i fint og lett terreng langsmed Store Oppkuvvann og Lille Oppkuvvann før den tipper utfor for til slutt å krysse bilveien nede ved Gagnumseter og Skamræk (12,8 km). Her tar løype 462 til høyre mot Storflåtan, mens løype 999 tar av til venstre, og går over isen til Heggelia (det går også an å ta av til Heggelia litt før dette stedet). Men vår løype fortsetter over vika i Nordre Heggelivann og opp noen bakker før den kommer ut på Nibbitjern. Herfra er det lett terreng videre et par kilometer fram mot Løvlia. Fra Skamræk kjøres det også en alternativ trasé som ikke går på is. Dermed kan man komme seg trygt fram til Løvlia også når isen er usikker. Denne løypa starter fra broa ved Skamræk - eller man kan ta til høyre på myra før Nibbitjern. Traséen går nord for tjernet, og man tar så til venstre i første kryss. Fra Løvlia sprer løypenettet seg videre i flere retninger. Løype 335 går mot ned mot Kampevaddammen og By i Lommedalen mens Grenaderløypa går både i retning Kleivstua (løype 90) og Kikutstua (løype 69). Videre er det hele tre alternative traseer til Ringkollen: løype 227 via Damtjern, løype 228 gjennom Vassendvika og endelig løype 97 over Storflåtan dam.

Kilde: Skiforeningen - Foto: Steinar Kjærnsrød
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Lyse, nedre, Oslo, NO
Lengde: 15.6 kilometer
Høydeprofil: + 541 / - 167 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn